U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1308.06.15
1308 juni 15
Heusden, kerk

Schepenen van Heusden oorkonden dat Jan, heer van Drongelen, ridder, en zijn echtgenote Elizabeth samen met anderen aan Hendrik, pastoor van Eethen, hun erfgoederen te Meeuwen in cijns hebben gegeven ten behoeve van de prebende van de vicaris van de Mariakapel te Meeuwen. Tevens geven de vier provisoren van de kapel drie hofsteden rond de kapel aan Hendrik, waarna hij deze aan hen overdraagt tegen een jaarlijkse erfcijns van 25 schelling.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. 1360 april 7, niet voorhanden, maar bekend uit C, vidimus door Hendrik Arnoudszoon, openbaar en keizerlijk notaris, naar [A]. – C. in of kort voor 1696, Hasselt, RA, toegangsnr. 717, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 24, fol. 223r-v, onder de rubriek: Littere dotationis capelle de Meduwen de data anni 1308, gewaarmerkt afschrift door J. van Winde, notaris, A. van Moers, notaris, en H. Loeyens, notaris, naar [A] en [B].

Uitgave

a. Piot, Cartulaire I, 426-429, nr. 335, naar C.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 508.

Afbeelding 11308.06.15afschriftCfol.223r
Afbeelding 21308.06.15afschriftCfol.223v
Volledig scherm

Universis presentia visuris Emundus Coleken, Gerardus Roest, Zegardus, filius Iohannis, et Arnoldus de Ghemonde, scabini in Hoesden, veritatis notitiam cum salute.

Noverint universi ac singuli quod coram nobis vir nobilis dominus Iohannes de Drongelen, miles, et domina Elyzabeth, eius uxor, ceterique homines infrascripti resignaverunt eorum hereditates inferius distinctas domino Henrico, rectori ecclesie in Eten, ad opus perpetue prebende vicarii capelle beate Marie in Meduen hereditarie possidendas in omni eo iure quo ipsi eas hactenus possiderunt, eisdem hereditatibus in dicte prebende usus perpetuos effestucando, promittentes singilatima omnem impetitionem, vulgariter dictum commer, super dictas hereditates ex parte eorum existentem removere quam ipsi se movere debebunt. In primis quidem dicti dominus Iohannes de Drongelen, miles, et domina Elizabeth, eius uxor, cum dicto domino Iohanne tamquam suo tutore resignaverunt dicto domino Henrico ad opus dicte prebende duo iugera terre, merghen vulgariter nuncupata,b Meduen sita ante Baelsloete super partem orientalem, dicta Oestereigghe, in illo mansu, sito ante dictum locum Baelsloete vocatum, tendentia ab inferiori fossa, dicta Weidegraue, usque Baelsloete, eis, ut predictum est, effestucando. Quo facto dictus dominus Henricus contulit Iohanni, filio Mike de Meduen, Lemkino dicto Vrient, Willelmo dicto Waelke et Iohanni Noerdonc, provisoribus dicte capelle ad opus dicte prebende dicta duo iugera terre pro tribus libris nigrorum Turonensium denariorum vel equivalentis pagamenti hereditarii census ac annui, pro una dimidietate in festo beati Remigii et altera dimidietate in festo Pasche anno quolibet persolvendis. Item Henricus, filius Marie, resignavit dicto domino Henrico omnem hereditatem suam nomine allodii, sitam prope Baelsloete, in loco dicto Einghe, ei, ut predictum est, effestucando ad opus dicte prebende. Quo facto idem dominus Henricus contulit dicto Henrico, filio Marie, dictam hereditatem allodii pro quadraginta solidis nigrorum Turonensium denariorum vel equivalentis pagamenti annui et hereditarii census pro una dimidietate in festo beati Remigii et altera dimidietate in festo Pasche anno quolibet persolvendis. Item Iohannes, filius Mike de Meduen, effestucando resignavit dicto domino Henrico unum iuger terre, situm ultra locum dictum Lare ante ostium domus sue super partem orientalem. Hoc facto idem dominus Henricus dedit dicto Iohanni, filio Mike, dictum iuger pro viginti solidis nigrorum Turonensium vel equivalentis pagamenti hereditarii census ac annui, pro una dimidietate in festo beati Remigii et altera dimidietate in festo Pasche anno quolibet persolvendis. Item Lemkinus dictus Vrient effestucando resignavit dicto domino Henrico quintam dimidiam pechiam terre cuius quelibet pars, hont vulgariter nuncupatur, sitam prope Iohannem dictum Voghet in loco dicto Hage. Quo facto idem dominus Henricus contulit dicto Lemmekino dictam pechiam terre pro viginti solidis dicte monete annui census atque hereditarii divisim, ut supra dictum est, anno quolibet persolvendis. Item Baldewinus de Dubbelmonde effestucando resignavit dicto domino Henrico unum iuger terre, situm iuxta locum dictum Ekedonghersteghe in campo inferiori ad partem occidentalem illius campi. Quo facto idem dominus Henricus dedit dicto Balduino dictum iuger terre pro viginti solidis predicte monete hereditarii census ac annui divisim, ut predictum est, anno quolibet persolvendis. Item Theodericus Noyken effestucando resignavit predicto domino Henrico duo iugera terre, iacentia super locum dictum Oestinck, iuxta viam dictam Steghe in suo dimidio mansu. Quo facto idem dominus Henricus contulit dicto Theoderico dicta duo iugera terre pro quadraginta solidis predicte monete hereditarii census ac annui divisim, ut predictum est, anno quolibet persolvendis. Item Wilhelmus, filius Nicolai, effestucando resignavit predicto domino Henrico sextam dimidiam pechiam terre, cuius quelibet pars hont vulgariter nuncupaturc, sitam in loco dicto Einghe. Quo facto idem dominus Henricus dedit dicto Willelmo dictam pechiam terre pro viginti solidis predicte monete hereditarii census ac annui divisim, ut predictum est, anno quolibet persolvendis. Item Willelmus Cornus effestucando resignavit predicto domino Henrico unum iuger terre, positum in loco dicto Eilscamp, prope Willelmum Bigghe. Quo facto idem dominus Henricus contulit dicto Willelmo Rauen dictum iuger terre pro viginti solidis predicte monete hereditarii census ac annui, pro una dimidietate in vigilia Natalis Domini et pro altera dimidietate in festo Nativitatis beati Iohannis Baptiste anno quolibet persolvendis. Item Helwigis, relicta quondam Theoderici dicti Tile, cum suo tutore electo effestucando resignavit predicto domino Henrico dimidium iuger terre divisionis sue, que ei contra liberos eius accidere poterit super locum dictum Oestinc, in anteriori campo, super partem eius versus orientem sitam. Quo facto idem dominus Henricus dedit dicte Heilewigi dictum dimidium iuger terre pro decem solidis predicte monete hereditarii census ac annui, pro una dimidietate in festo beati Remigii et altera dimidietate in festo Pasche, sicut predictus anterior census persolvetur divisim anno quolibet persolvendis. Item Iohannes dictus Voghet effestucando resignavit predicto domino Henrico dimidium iuger terre, situm ad locum dictum Ten Rode, retro grangerium suum dictum Barch, continens in longitudine quinquaginta virgata. Quo facto idem dominus Henricus contulit eidem Iohanni Voghet dictum dimidium iuger terre pro decem solidis predicte monete annui census ac hereditarii divisim similiter anno quolibet persolvendis, sicut census predictus anterior persolvetur. Item Ludekinus dictus Stoke de Meduen effestucando resignavit predicto domino Henrico unam pechiam terre, hont vulgariter nuncupatam, sitam ante ostium sue domus. Quo facto idem dominus Henricus dedit dicto Ludekino Stoke dictam pechiam terre pro quinque solidis predicte monete annui census ac hereditarii divisim etiam anno quolibet persolvendis, sicut census predictus anterior persolvetur.

Item predicti quatuor provisores predicte capelle, scilicet Iohannes, filius Mike de Meduen, Lemmekinus dictus Vrient, Willelmus dictus Falco et Iohannes dictus Nordonc, effestucando resignaverunt nomine provisorum eiusdem capelle predicto domino Henrico tria domistadia circa dictam capellam iacentia, hofstaden vulgariter nuncupata. Quo facto idem dominus Henricus contulit eisdem quatuor provisoribus nomine provisorum dicte capelle dicta tria domistadia pro viginti quinque solidis predicte monete annui census atque hereditarii, pro una dimidietate in festo beati Remigii, pro altera dimidietate in festo Pasche anno quolibet persolvendis.

In cuius rei testimonium nos predicti scabini in Hoesden sigilla nostra appendimus huic scripto.

Datum anno Domini Mo CCCo octavo, in die beatorum martyrum Viti et Modesti.

a
aldus C, lees singillatim.
b
hierna waarschijnlijk in of apud weggevallen C.
c
op rasuur C, met goedkeuring van deze correctie in notarieel onderschrift.

Document acties