U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1305.04.15
1305 april 15
Brussel

Jan II, hertog van Brabant, beveelt de schout van 's-Hertogenbosch abt en convent van Berne bescherming te verlenen tegen alle onrecht.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

B. 1313 december 22, Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIM1b, vidimus door de prior van de Predikheren te ’s-Hertogenbosch, de gardiaan van de minderbroeders te ’s-Hertogenbosch en de prior van het klooster Porta Celi te ’s-Hertogenbosch, naar [A].

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Van Bavel, Regestenboek Berne, 27, nr. 118.
Samenhang
Voor andere oorkonden betreffende de voogdij van Berne, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1235.07.17, 1248.04.03, 1306.04.12 en 1306.04.16.
Datering

Het gebruik van de paasstijl in de hertogelijke kanselarij van Brabant is verondersteld.

Afbeelding 11305.04.15voorzijde
Volledig scherm

Nos Iohannes, Dei gratia dux Lotoringiea Brabantie et Limburgie .. mandamus vobis sculteto nostro de Buschoducis qui nunc est et pro tempore fuerit firmiter precipient quatinus abbatem et conventum de Berna ab omni iniuria, obprobiis et iactura ex parte nostra et nomine nostro contra quoscumque defendatur et tuemini, quandocumque et quocienscumque ab eisdem fuerint super eo requisitus et hoc sicut nostram amorem in perpetuum diligitis nullatenus dimittat, presentium testimonio litterarum nostro sigillo sigillatarum.

Datum Bruccelle, in Cena Domini anno Eiusdem Mo CCCo quarto.

a
aldus B.
b
aldus B.

Document acties