U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1305.03.19
1305 maart 19

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Jan van Slijpen overdraagt aan Rudolf Haneke een jaarlijkse erfcijns van 25 schelling, gevestigd op een huis en erf voorbij de Korenbrug te 's-Hertogenbosch. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een opwinningsakte, opgetekend in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch van 1 oktober 1414-30 september 1415, zie ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1801, fol. 102r, waar onder meer naar deze Latijnse oorkonde verwezen wordt: Iohannes de Erpe, filius Arnoldi, fuit adiusticiatus ad medietatem domus et aree site in Buscoducis ultra pontem dictum Korenbrugge, que domus et area quondam fuerat Henrici dicti de Soens, occasione defectus solucionis annui et hereditarii census vigintiquinque solidorum dea annuo et hereditario censu quinquaginta solidorum, quem censum quinquaginta solidorumb solvendum hereditarie mediatim Nativitatis Iohannis et mediatim Nativitatis Domini Iohannes dictus de Slipen erga Godekinum dictum Bertram et Mettam, eius uxorem, emendo acquisierat et quem censum vigintiquinque solidorum Rodolphus dictus Haneke erga Iohannem dictum de Sliipen acquisierat, prout in litteris quarum data continet anno Domini millesimo tricentesimo quarto, feria sexta post dominicam Reminiscere.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Datering

Het gebruik van de paasstijl door de schepenbank van 's-Hertogenbosch is aangenomen, zie Camps, ONB I, XXI.

Afbeelding 11305.03.19
Volledig scherm

a
vanaf de tot en met solidorum boven de registratie geschreven door schrijfhand.
b
vanaf de tot en met solidorum boven de registratie geschreven door schrijfhand.

Document acties