U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1305.07.24
1305 juli 24

Schepenen van Grave oorkonden dat Hendrik Budel aan Jan van Buderic een jaarlijkse erfcijns van twintig schelling verschuldigd is, gevestigd op zijn erfgoed op de markt te Grave.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1538.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 15e-eeuwse hand: Agnese van Tricht ende hoer zuster. – 2o door 15e-eeuwse hand: Henrico Budel (bovengeschreven door schrijfhand dorsaal) de sua hereditate sita iuxta forum XX [a] festo Martini auds gelds. – 3o door 16e-eeuwse hand: Graeff.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Willem Albus, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van groene was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 6, nr. 17.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 8 april 1304-7 mei 1307, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1304.04.08, 1304.12.14, 1306.11.13, 1306.12.25, 1307.01.10 en 1307.05.07. Deze scriptor heeft ook de tekstdelen geschreven op de rasuren in een Graafse schepenoorkonde uit 1303, zie Van Synghel, DONB, nr. 1303.06.28.
Afbeelding 11305.07.24voorzijde
Afbeelding 21305.07.24achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras visuris et audituris nos Wilhelmus Albus et Willelmus de Wiighen, scabini in Grauia, cupimus esse notum quod coram nobis constitutus Henricus dictus Budel fatebatur se debere de hereditate sua, sita apud forum de Grauia, iuxta hereditatem Giselberti, filii quondam Rutgheri, Iohanni de Buderic, presentium servatori, annuum et hereditarium censum viginti solidorum, a festo beati Martini hyemalis nunc proxime venturo ad unum annum primo persolvendum in omni iure et pagamento quibus annui et hereditarii census domino terre in opido de Grauia persolvuntur, postea autem semper singulis annis dicta die, dicto iure et dicto pagamento predicto Iohanni et suis heredibus persolvendum de hereditate predicta.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda.

Datum anno Domini Mo CCCo quinto, vigilia beati Iacobi apostoli.

a
vergrote en versierde initiaal A.

Document acties