U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1303.12.17
1303 december 17

Jan II, hertog van Brabant, geeft aan de lieden van Waalwijk toestemming om drie jaarmarkten te houden te Waalwijk, respectievelijk op woensdag vóór Pinksteren, woensdag vóór Maria Hemelvaart en donderdag na Sint-Remigius. Deze laatste is de jaarmarkt die eerder te Gansoijen gehouden werd.

Origineel

[A]. Niet voorhanden, blijkens [B] bezegeld met het zegel van de oorkonder.

Afschriften

[B]. 1406 juli 16, niet voorhanden, maar bekend uit C, vidimus door Godschalk van Veen, abt van Berne, naar [A]. C. eerste helft vijftiende eeuw, ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Philips en Rogier van Leefdael, toegangsnr. 350, inv. nr. 6 (band E, register met losse afschriften), fol. 506r, vertaling, mogelijk van [A]. D. 1649 april (7), ’s-Hertogenbosch, BHIC, archief Philips en Rogier van Leefdael, toegangsnr. 350, inv. nr. 6 (band E, register met losse afschriften), fol. 504r-v, gewaarmerkt afschrift door A. Nicols, secretaris van de vrijheid van Waalwijk, naar [B].

Uitgave

a. J. Rosendaal, ‘Waalwijk, stad of dorp’, De Klopkei VI (1983) 46-47, naar C en D.

Afbeelding 11303.12.17afschriftD504r
Afbeelding 21303.12.17afschrifD504v
Volledig scherm

Universis presentes litteras inspecturis nos Iohannes, Dei gratia dux Lotharingie, Brabantie et Limburgie, notum facimus quod nos considerantes et diligenter respicientes utilitatem et profectum qui nobis et nostris hominibus de Waelwijck omnibus et singulis per nundinas sive fora in dicto nostro opido de Waelwijck faciendas, ponendas et statuendas multipliciter potest evenire, concessimus et eisdem concedimus et donamus tres nundinas sive fora anno quolibet in perpetuum in dicto nostro opido habendas, videlicet primam die Mercurii ante festum Penthecostes, secundam die Mercurii ante Assumptionem beate Marie virginis, terciam vero die Iovis post festum beati Remigii et hec tertia erit nundinaa nunc iacens apud Oijen. Volumus enim quod dicta nundina de Oijen apud Waelwijck, prout dictum est, transferatur et constituatur ibidem, salvo iure cuiuslibet in thelonio dicte nundine habendo et levando, suscipientes omnes et singulos ad dictas nundinas venire volentes una cum suis bonis, rebus et mercimoniis universis in nostra protectione et conductu, hos exceptos qui vitam suam demeruerunt erga nos vel capitaneis inimicis occupantur.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum.

Datum die martis post festum beate Lucie, anno Domini millesimo trecentesimo tertio.

b hierna de Oijen doorgestreept D.


Document acties