U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1303.07.08
1303 juli 8
Luik

Iwein van Meldert en Daniel van Bouchout, ridders, vidimeren de oorkonden d.d. 1286.04.22 en 1303.04.28 inzake het patronaatsrecht van Babiloniënbroek.

Origineel

A. Hasselt, Rijksarchief, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 484.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Item F. XVIa. – 2o door 15e-eeuwse hand: Vidimus litterarum super iure patronatus ecclesie de Babilonia, 1303.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Iwein van Meldert, ridder, beschadigd, van bruine was. – S2 afhangend bevestigd zegel van Daniel van Bouchout, ridder, randschrift licht beschadigd, van bruine was.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 484.

Samenhang

Voor de gevidimeerde oorkonden, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1286.04.22 en 1303.04.28.

Afbeelding 11303.07.08voorzijde
Afbeelding 21303.07.08achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis nos Ywanus de Meldert et Daniel dictus de Bouhout, milites, notum facimus et protestamur quod nos vidimus et legimus litteram infrascriptam veris sigillis illorum qui in ipsa continetur sigillatam in hec verba:

(hierna volgt de tekst van Van Synghel, DONB, nr. 1286.04.22).

Intemb confirmationem predictarum litterarum vidimus et legimus in hec verba:

(hierna volgt de tekst van Idem, nr. 1303.04.28).

In quorum testimonium nos Ywanus et Daniel, milites, predicti sigilla nostra presentibus fecimus apponi.

Datum anno Domini Mo CCC IIIo, feria secunda post octavas beatorum apostolorum Petri et Paulic.

a
aanvangsteken A.
b
aldus A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties