U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1303.06.28
1303 juni 28

Schepenen van Grave oorkonden dat Frederik Cloet verkoopt aan Koenraad Sartor ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest te Grave een jaarlijkse erfcijns van vijftien schelling, gevestigd op het huis van Rutger Faber.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1180.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: XV s. (hierboven auds gelds door 15e-eeuwse hand bijgeschreven) ad domum Rutgheri Fabri Walburgis. – 2o door 15e-eeuwse hand: Rutger Alartssoen.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan, zoon van Lidekin, schepen van Grave, randschrift linksonder beschadigd, van bruine was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 5, nr. 14.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 6 oktober 1302-28 juni 1303, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1302.10.06, 1302.11.06, 1302.11.29, 1303.02.07 en 1303.02.08. Alle tekstdelen op de rasuren in onderhavige oorkonde zijn geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 8 april 1304-7 mei 1307.
Afbeelding 11303.06.28voorzijde
Afbeelding 21303.06.28achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis Iohannes, filius Lydekine, et Wilhelmus de Wiighen, scabini in Grauia, salutem cum noticia veritatis.

Noveritis quod Fredericus dictus Cloet coram iudice et nobis constitutus recognovit se vendidisse Conrardo Sartori adb opus Tabule Sancti Spiritusc quindecim solidos annui et hereditarii census quos idem Fredericus habuit ad domum Rutgheri Fabri, sitam infra hereditates Iohannis dicti Minnensone et Arnoldi dicti Stochem, singulis annis in festo beate Walburgis perpetue et hereditarie rectorid Tabulee supradictef persolvendos in omni iure et pagamento quibus annui et hereditarii census domino terre in opido de Grauia persolventur.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum anno Domini Mo CCCo terciog, feria sexta post festum beati Iohannis Baptisteh.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
vanaf ad tot en met Spiritus op rasuur A.
c
vanaf ad tot en met Spiritus op rasuur A.
d
op rasuur A.
e
op rasuur A.
f
op rasuur A.
g
slotletter verbeterd uit andere letter A.
h
hierna sluitingsteken A.

Document acties