U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1303.04.28
1303 april 28
Luik

Gerard van Nassau, aartsdiaken van Luik en proost van Tiel, erkent en bevestigt (dat de abdij van Sint-Truiden het patronaatsrecht heeft van Babiloniënbroek, zoals in de oorkonde d.d. 1286.04.22).

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr 482. Geen sporen van de transfigering.

Geen aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van Gerard van Nassau.

Uitgave

a. Piot, Cartulaire I, 415, nr. 325, naar een eenvoudig afschrift zonder verdere bronvermelding.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 482.

Ontstaan en samenhang

Deze oorkonde is een transfix bij een oorkonde van de parochianen en gemeenschap van Babiloniënbroek, dat thans los bijliggend wordt bewaard, zie Van Synghel, DONB, nr. 1286.04.22. Uit het vidimus van beide oorkonden blijkt dat onderhavige oorkonde het patronaatsrecht van de kerk van Babiloniënbroek betreft, zie Idem, nr. 1303.07.08.

Afbeelding 11303.04.28
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis Gerardus de Nassowe, Dei gratia Leodiensis archydiaconus, ac prepositus Thylensis, Traiectensis diocesis ecclesiarum, salutem in Domino et noscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos recognitionem et alia universa et singula contenta in litteris presentibus appensis, ratas habemus et acceptas easque laudamus, approbamus et auctoritate dicte nostre prepositure, quantum in nobis est, libere confirmamus.

In cuius rei testimonium sigillum nostri archydiaconatus Leodiensis predicti presentibus litteris duximus apponendum.

Datum et actum Leodii, anno Domini Mo tricentesimo IIIo, dominica die qua cantatur Iubilate Deob.

a
aanvangsteken A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties