U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1304.04.08
1304 april 8

Schepenen van Grave oorkonden dat Jan van Deursen schenkt aan de Tafel van de Heilige Geest te Grave een jaarlijkse erfrente van 35 schelling, gevestigd op een huisplaats te Deursen en op twee stukken land te Luttelveld.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1457a.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: XXXV (verbeterd uit XXXII) s. (hierboven auds gelds door 15e-eeuwse hand bijgeschreven) Lamberti quos contulit Iohannes de Dorne. – 2o door 15e-eeuwse hand: Dit ghilt Moliart Copkenssoen van den bevynt ende des is noch een brief (hieronder nog een letter o).

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan, zoon van Lidekin, schepen van Grave, beschadigd, van groene was. – [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Alexander (van het Wijnhuis), schepen van Grave.

Uitgave
a. Camps, ONB I, 798-799, nr. 668, naar A.
Regest
Essink, Regesten, 5, nr. 16.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 8 april 1304-7 mei 1307, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1304.12.14, 1305.07.24, 1306.11.13, 1306.12.25, 1307.01.10 en 1307.05.07. Deze scriptor heeft ook de tekstdelen geschreven op de rasuren in een Graafse schepenoorkonde uit 1303, zie Van Synghel, DONB, nr. 1303.06.28.
Opname
Deze oorkonde is door Camps in het ONB uitgegeven met een foutieve identificatie van Dorne als Deurne. Het betreft hier echter Deursen in het land van Ravenstein. Voor deze identificatie, zie Bijsterveld, ‘De goederen’, 46.
Afbeelding 11304.04.08voorzijde
Afbeelding 21304.04.08achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis Iohannes, filius Lydekine, et Alexander, scabini in Grauia, salutem et rei geste cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus quod Iohannes de Dorne coram nobis constitutus sua libera et spontanea voluntate contulit pro animabus parentum suorum et sui ipsius triginta quinque solidos annuos et hereditarios, quos idem Iohannes habere dinoscebatur ad unum domistadium, situm in Dorne, in quo moratur Iohannes dictus Wormeken, et ad duas particulas terre, sitas apud locum Teuthonice dictum Lutteluelt, ad Tabulam Sancti Spiritus in Grauia in festo Lamberti singulis annis persolvendos in omni iure et pagamento quibus Iohanni de Dorne predicto dicti triginta quinque solidos persolvi annis singulis consueverunt.

In cuius rei testimonium et robur perpetue firmitatis sigilla nostra presentibus duximus apponenda.

Datum annob Mo CCCo quarto, feria quarta post octavas Paschec.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
hierna ontbreekt Domini A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties