U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1294.11.20
1294 november 20

De officiaal van Luik bepaalt dat de novale tienden van Beugen, Boxmeer, Sambeek en Cuijk, door Jan I, heer van Cuijk, voor de helft aan de pastoors van Beugen, Boxmeer, Sambeek en Cuijk en voor de helft aan het Sint-Catharinagasthuis te Grave geschonken onder betaling van een jaarlijkse recognitiecijns van een sterling door het gasthuis, d.d. 1294.10.15, waarmee de pastoors ingestemd hebben d.d. 1294.10.18, uitgekeerd zullen worden conform de afspraken in de aangehechte oorkonde van de pastoors en bevestigt de door de pastoors vastgelegde regeling.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 189. De bovenrand bevat restanten van lettersporen. Met losgeraakt transfix d.d. 18 oktober 1294.

Geen aantekening op achterzijde.

Bezegeling: [SD1] afhangend bevestigd, doorgestoken, maar verloren zegel van de officiaal van Luik.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 2a, nr. 4b.
Tekstuitgave
Het onderscheid tussen c en t is niet goed zichtbaar.
Ontstaan en samenhang
Het transfix van deze oorkonde d.d. 18 oktober 1294, dat genoemd wordt in de dispositio van onderhavige oorkonde, is losgeraakt. Voor de schenking door de heer van Cuijk alsmede het transfix, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1294.10.15 en 1294.10.18.
Afbeelding 11294.11.20
Volledig scherm

Officialisa curie Leodiensis universis presentes [l]itteras visuris salutem in Domino sinceram.

Pium est decimas maxime novales que sunt tributa egentium illicite a laicis occupatas a manibus eorundem eripere et restituere ecclesiastice libertati.

Cum itaque nobilis vir Iohannes, dominus de Kuic, decimas novalium parrochiarum de Bughene, de Mere, de Zanebeke et de Kuic, villarum suarum, illicite longo tempore ab eodem occupatas, quasi inspiratione divina restituerit ecclesiis antedictis et rectores dictarum ecclesiarum, prout idem nobilis in restitutione dictarum decimarum ordinavit, statuerunt, consenserunt et voluerunt quod hospitale beate Katherine in Graue pro indigentia pauperum ibidem confluentium medietatem dictarum decimarum percipiat et teneat a rectoribus ecclesiarum predictarum ad perpetuum censum, videlicet pro uno sterlingo cuilibet dictorum rectorum in die beati Martini in perpetuum persolvendum, et quod reliquam medietatem dictarum decimarum cedit cuilibet dictorum rectorum in sua parrochia, prout hec in litteris dictorum rectorum prescriptis annexis et super hoc confectis continentur, nos auctoritate domini nostri domini Guidonis, electi Leodiensis, et nostra quia etiam intelleximus quod idem dominus de Kuic dictas decimas, nisi eorum medietatem dictum hospitale haberet, relinquere non volebit, consentimus quod dicte novales decime convertantur prout in litteris predictis presentibus annexis continetur et quod ab ipsis rectoribus super hoc ordinatum et statuendum est auctoritate nostra ordinaria approbamus et quantum in nobis est confirmamus.

In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum officialitatis Leodiensis duximus apponendum.

Datum anno Domini Mmo CCmo nonagesimo quarto, sabbato ante festum beate Katherine.

a
aanvangsteken in de marge A.

Document acties