U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1294.10.18
1294 oktober 18

Hendrik, pastoor van Cuijk, Peter, pastoor van Beugen, Hendrik, pastoor van Boxmeer, en Arnoud, pastoor van Sambeek, stemmen in met de schenking van de novale tienden van hun parochiekerken door Jan I, heer van Cuijk, ridder, d.d. 15 oktober 1294, waarbij de ene helft aan hen en de andere aan het Sint-Catharinagasthuis te Grave toekomt onder betaling aan ieder van hen van een jaarlijkse recognitiecijns van een sterling, en vragen goedkeuring en bevestiging van deze regeling aan hun prelaten en superieuren.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 2a. Deze oorkonde was oorspronkelijk getransfigeerd door Van Synghel, DONB,nr. 1294.11.20.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Hendrik, pastoor van Cuijk, beschadigd, van bruingroene was. – [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Peter, pastoor van Beugen. – [SD3] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Hendrik, pastoor van Boxmeer. – S4 uithangend bevestigd zegel van Arnoud, pastoor van Sambeek, slechts brokstuk over, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 2a, nr. 4a.
Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is een losgeraakt transfix, zoals blijkt uit de dispositio van de oorkonde van de officiaal van Luik, zie Van Synghel, DONB, nr. 1294.11.20. Beide oorkonden zijn van elkaar losgeraakt, enkel de snede voor het transfigeren is nog zichtbaar in de pliek van onderhavige oorkonde. De oorkonde van de heer van Cuijk, waarin de novale tienden worden toegewezen, wordt vermeld in de dispositio: prout in litteris ipsius domini de Kuc continetur. Voor deze oorkonde, zie Van Synghel, DONB, nr. 1294.10.15. De gevraagde bevestiging van onderhavige oorkonde is een maand later verleend door de officiaal van Luik, zie Van Synghel, DONB, nr. 1294.11.20.
Afbeelding 11294.10.18
Volledig scherm

Universisa presentes litteras visuris .. Henricus de Kuc, Petrus de Boghen, Henricus de Mere et Arnoldus de Zanebeke, ecclesiarum investiti Leodiensis dyocesis, salutem in Domino sempiternam cum notitia veritatis.

Cum nobilis vir dominus Iohannes, dominus de Kuc, miles, cogitans de salute anime sue, religiosorum virorum et iurisperitorum consilia secutus decimas novalium parrochiarum nostrarum predictarum et earum appenditiorum reliquerit, ita quod medietatem earundem hospitale beate Katherine inb Grauec pro indigentia pauperum ibidem confluentium percipiat et reliqua medietas cuilibet nostrum cedat in sua parrochia et dictum hospitale quolibet anno cuilibet nostrum sterlingum in die beati Martini in perpetuum dabit, prout in litteris ipsius domini de Kuc continetur, nos considerantes quod dicte decime a manu dicti laici nisi divina providentia poterant amoveri, consentimus et volumus quod dictum hospitale perpetuo ulterius medietatem dictarum decimarum percipiat pro indigentia pauperum ibidem confluentium sublevanda, quod quidem honori divino et publice utilitati ac nostris ecclesiis predictis credimus expedire et debet dictum hospitale cuilibet nostrum et nostris ecclesiis quolibet anno in die beati Martini in perpetuum censum unius sterlingi in recognitionem quod dictas decimas a nobis et nostris ecclesiis predictos obtinebit. Et rogamus nostros prelatos et superiores quod premissis omnibus quantum in eis est suum consensum adhibere velint et ea omnia auctoritate sua ordinaria confirmare.

In cuius rei testimonium presentibus litteris sigilla nostra sunt appensa.

Actum et datum anno Domini Mo CCo nonagesimo quarto, in die beati Luce ewangelisted.

a
aanvangsteken in de marge, vergrote initiaal A.
b
bovengeschreven door schrijfhand A.
c
bovengeschreven door schrijfhand A.
d
hierna sluitingstekens A.

Document acties