U bent hier: Home

Niet gevonden waar u naar zocht? Probeer het database zoekformulier voor het specifieker zoeken naar oorkondes.

Zoekresultaten 13 resultaten voor de zoekopdracht.

Abonneer u voor een altijd bijgewerkte RSS feed van deze zoekresultaten

Image nr. 1311.06.09

Deken en kapittel van Geertruidenberg leggen de jaarlijkse verplichtingen vast jegens hun moederkerk, de abdij van Thorn.

Image nr. 1310.08.09

Theobald (van Bar), bisschop van Luik, verheft op verzoek van Margaretha, abdis van Thorn, de kerk te Geertruidenberg tot een kapittelkerk en regelt het aantal, de leefwijze en het onderhoud van de kanunniken.

Image nr. 1310.05.09

Margaretha van Petersheim, abdis van Thorn, verzoekt Theobald (van Bar), bisschop van Luik, om de parochiekerk te Geertruidenberg te verheffen tot een kapittel. (Deperditum)

Image nr. 1300.11.23

Willem II, heer van Horn en Altena, bepaalt bij testament dat jaarlijks twintig pond bestemd is voor een altaar in het klooster van Keizerbosch van een bedrag van 200 pond zwarte Tournoois, gevestigd op tienden en goederen te Rijswijk (bij Woudrichem).

Image nr. 1292.09.17

Rooms-koning Adolf vidimeert en bevestigt op verzoek van abdis en convent van de abdij van Thorn de oorkonde van Reinoud I, graaf van Gelre, d.d. 1282 december 12, inzake de afstand van rechten op belastingen en beden door Willem II, heer van Horn (en Altena), als voogd van het land van Thorn.

Image nr. 1291.02.11

Walram, heer van Monschau en Valkenburg, en Jan I, heer van Cuijk, bepalen als scheidslieden in het geschil tussen Arnoud, graaf van Loon, en Willem II, heer van Horn en Altena, dat Arnoud gehouden is de oorkonde(n) van zijn grootvader, die de heer van Horn heeft, in acht te nemen.

Image nr. 1282.12.12

Reinoud I, graaf van Gelre en hertog van Limburg, oorkondt dat Willem II, heer van Horn (en Altena) en zijn eerstgeboren zoon Willem, ten behoeve van de abdij van Thorn afstand doet van alle heffingen en beden die hij als voogd van het land van Thorn kan heffen.

Image 1261 juni 10, ONB II nr. 1039

Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, verzoekt Reinier, scholaster van Tongeren en procurator in geestelijke zaken van de bisschop van Luik, te bewerkstelligen dat de bisschop haar schenking aan kanunniken en nonnen der abdij van het patronaatsrecht van de kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg met de daarbij vastgestelde bepalingen, goedkeurt.

Image 1261 augustus 2, ONB II nr. 1040

Hendrik III, bisschop van Luik, keurt de schenking goed door Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, aan kanunniken en nonnen der abdij van het patronaatsrecht der kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg met de daarbij vastgestelde bepalingen (zie nr. 1039).