Oorkonden: het geheugen van onze geschiedenis

We kunnen het ons tegenwoordig bijna niet meer voorstellen, maar er was een tijd zonder iPads en pc's. Een tijd zelfs waarin bijna niemand schrijven of lezen kon.
Afspraken werden mondeling gemaakt in het bijzijn van getuigen. Dankzij het goede geheugen van de mensen bleven die afspraken tot in de eeuwigheid geldig... dacht men.
Maar op een gegeven moment veranderde de wereld: de welvaart groeide, er werd over honderden kilometers handel gedreven en de kerk en koningen, hertogen en graven kregen macht over steeds grotere gebieden. Het leven werd te ingewikkeld om met alleen mondelinge afspraken te organiseren.
Steeds meer deals werden in oorkonden opgeschreven, als een officieel bewijs van de overeenkomst. Ze vormen het geheugen van onze geschiedenis.

Dat bleek zo'n slimme keus, dat de wereld er nóg meer door veranderde: meer en meer mensen leerden lezen en schrijven, gingen naar school, ontwikkelden zich en legden de basis voor de technische samenleving waarin we nu leven, inclusief iPads en pc's. En als je die optimaal wil gebruiken, moet je een contract afsluiten met een provider van een internetverbinding. Dat contract is een verre afstammeling van die eerste oorkonden.

Deze website laat zien hoe die oorkonden ontstonden en hoe ze eruitzagen.
De site is vooral bedoeld voor leerlingen die zich in dit onderwerp willen verdiepen. Bijvoorbeeld omdat ze een opdracht maken voor de Webquest oorkonden.