U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 3 oorkonden
1287 mei

Willem Hugemanszoon, heer van Zevenbergen, en zijn echtgenote Hadewijch geven ten overstaan van de schepenen van Zevenbergen aan Willem Betten van Aardenburg ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest te Brugge veertig bunder moer te Zevenbergen tegen een jaarlijkse erfcijns van achttien penning Hollands per bunder met de verplichting tot het betalen van drie penning Hollands per last gedolven turf en stellen de Tafel van de Heilige Geest vrij van alle overige diensten en afdrachten, met uitzondering van het aandeel in de waterschapslasten. Tevens verbinden zij zich ertoe op eigen kosten openbare wegen aan te leggen. Willem, heer van Strijen, bekrachtigt de overeenkomst en bezegelt mede, samen met Wolfert van Borsele, Gerard van Wieldrecht, Gillis van Wendelnesse en de schepenen van Zevenbergen.

1296 juli 1

De meesters van het Sint-Janshospitaal en van de Tafel van de Heilige Geest te Brugge, rekenaars van de moeren te Zevenbergen die in het bezit zijn van personen en instellingen uit Brugge-ambacht, verzoeken aan Hugeman Willemszoon, heer van Zevenbergen, en de schepenen van Zevenbergen om Hugo Storm, hun plaatsvervanger, bij te staan bij de inning van de opgegeven achterstallige schotbetalingen van het moer van Zevenbergen.

1306 juli 3

Moerbezitters te Zevenbergen, woonachtig binnen de kasselrij van Brugge-ambacht, stellen Hugo Storm en Willem Balling van Oostburg aan om het moer te Zevenbergen uit te baten en te voorzien van spuien en waterlopen en geven hun de bevoegdheid om schot te heffen.

Document acties