U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 7 oorkonden
1295 januari 15

Floris V, graaf van Holland en Zeeland, en heer van Friesland, doet na het overlijden van Willem, heer van Strijen, uitspraak in het geschil tussen abt en convent van Ter Doest enerzijds en Nicolaas, (heer) van Putten, rechtsopvolger en schoonzoon van Willem, anderzijds, en wijst Heiligenberg als vrij eigen goed toe aan de abdij, met uitzondering van de hoge rechtsmacht die toekomt aan Nicolaas, zijn echtgenote en hun nakomelingen. De abdij betaalt aan Nicolaas honderd pond nieuw Hollands en zal twee priesters aanwijzen die te Krabbendijke of in een te bouwen kapel te Heiligenberg de missen zullen opdragen voor het zielenheil van de voorouders van Willem, heer van Strijen, en Floris III.

1297 juni 28

Nicolaas, (heer) van Putten, en zijn echtgenote Aleid, dochter van Willem, heer van Strijen, beloven zich te houden aan de uitspraak, gedaan door Floris V, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, d.d. 15 januari 1295, inzake de rechten van Nicolaas en de abdij van Ter Doest op het goed Heiligenberg. Jan I, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, bezegelt mede.

1299 december 12

Schepenen, raad en gemeente van Geertruidenberg verklaren Jan II, graaf van Henegouwen, als rechtmatige graaf van Holland en Zeeland en heer van Friesland als hun landsheer te hebben gehuldigd.

1300 juni 19

Jan II, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en heer van Friesland, verleent de abt van Sint-Truiden uitstel voor het doen van leenhulde voor zijn goederen in Holland tot 1 oktober eerstkomend.

1301 januari 28

Filippa, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland en vrouwe van Friesland regelt het geschil tussen Nicolaas, (heer) van Putten, en Hugeman, (heer) van Zevenbergen, inzake de grenzen tussen hun land.

1303 november 15

Jan II, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, en heer van Friesland draagt Pieter van Oostberg, zijn rentmeester, op om Dirk, heer van Herlaar, achttien pond Hollands uit te betalen als rente van zijn leen uit de tol te Dordrecht. (Deperditum)

1304 oktober 7

Schepenen, raad en poorters van Geertruidenberg verklaren dat zij Willem III, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, als hun heer en graaf van Holland hebben gehuldigd.

Document acties