U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. vermoedelijkkortvóór 1226.09.30(na 1224.04.00)
(vermoedelijk kort vóór 1226.09.30(na 1224.04.00))

Dirk III, heer van Altena, patroon van de kerk van Kortessem, schenkt aan het kapittel van Kortessem de kerken van Kortessem, Wintershoven, Kuttekoven, Son, Strijp en Nuenen, met hun patronaatsrecht. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de dispositio van de oorkonde van Daniel, deken, en meester Reinier, kanunniken van Tongeren, zie Van Synghel, DONB, nr. 1238.07.21, alwaar onderhavige schenking wordt vermeld: Item verum quod nobilis vir dominus de Althena, tum esset patronus eiusdem loci, sex ecclesias videlicet Corteschem, Wintershoven, Cottekoven, Sonne, Strijp et Nunen, quarum ipse erat patronus, sepedictis canonicis considerata tenuitate stipendiorum suorum ad augmentum prebendarum suarum donavit cum iure patronatus, quod in eis habebat, pleno iure in perpetuum possidendas.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Niet voorhanden.

Samenhang

Voor de bekrachtiging, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1226.09.30(na 1224.04.00) en 1238.07.21. Zie verder ook Idem, nrs. 1244.05.31(na 1244.05.00), 1244.06.02 en 1294.06.17.

Tekstuitgave

Niet eerder uitgegeven.

Datering

Terminus ante quem is de bekrachtiging van deze schenking door Koenraad, bisschop van Porto, zie Van Synghel, DONB, nr. 1226.09.30(na 1224.04.00). De terminus post quem kan niet precies bepaald worden, vermoedelijk is deze oorkonde kort vóór die van Koenraad uitgevaardigd. Polak en Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 163, situeren de oprichting van het kapittel omstreeks 1225.


Document acties