U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. kortna2maart1258(na 1218.08.00)
(augustus 1218 – kort na 2 maart 1258)

Arnoud, graaf van Loon, verzoekt het kapittel van Sint-Jan te Luik om heer Godinus, priester en drager van deze oorkonde, te begeven met de vacante kerk van Hedikhuizen, die aan het kapittel toebehoort.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

[B]. midden 13e eeuw (kort na 1258 maart 2), cartularium van het Sint-Janskapittel te Luik, fol. 32, nr. 15, bekend uit uitgave a.

Uitgave

a. Paquay, ‘Oorkonden’, 12-13, nr. 1, naar [B].

Regest

Lahaye, Inventaire I, 436, nr. 933.

Samenhang

Voor de oorkonde inzake de overdracht in erfcijns van de Luikse kapittelgoederen en het patronaatsrecht te Hedikhuizen aan de abdij van Berne in april 1285 (of 1286), zie Camps, ONB I, 520-522, nrs. 418 en 419. Het betreft een chirograaf, die door Camps als twee afzonderlijke oorkonden is uitgegeven.

Tekstuitgave

Onderhavige oorkonde is uitgegeven naar de editie van Paquay.

Datering

De termini van onderhavige oorkonde worden bepaald door de regeringsjaren van de twee opeenvolgende graven van Loon met dezelfde naam. Terminus post quem is het aanvangsjaar van Arnoud III, graaf van Loon, in augustus 1218. Terminus ante quem is het tijdstip van de vervaardiging van het verloren gegane cartularium van het Sint-Janskapittel te Luik, vermoedelijk kort na 2 maart 1258. Deze cesuur valt binnen de regeringsjaren van Arnoud IV, die vanaf 2 mei 1227 mei 2 tot 24 november 1272 graaf van Loon is.

Viris venerabilibus et in Christo dilectis decano totique capitulo beati Iohannis in Leodio, Arnoldus, comes de Looz, quicquid potest servicii et honoris.

Predecessorum nostrorum familiaritatem circa ecclesiam vestram et personas ecclesie habitantes libenter recolimus et gratiam quam ipsi ecclesie vestre in bonis suis large contulerunt, diligenter acceptamus et sicut ipsi imdempnes vos conservaverunt, parati sumus secundum possibilitatem nostram in antea conservare. Quare confidentius vestram rogamus honestatem, quatenus intuitu Dei et petitionis nostre interventu dilecto et fideli nostro domino Godino, presbitero, presentium latori, ecclesiam vestram de Hebdencusea, que ad presentes vacat, cum in ea personaliter intendit deservire, benigne et hylariter conferatis, scientes quod in omnibus locis vestris apud nos constitutis promoveri curabimus.

a
aldus de lezing van Paquay.

Document acties