U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. vóór1160.07.25(na 1155.12.31)
(1156 - vóór 1160 juli 25)

Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik, staat op verzoek van Robert, abt van Mariënweerd, en Godfried (van Rhenen), bisschop van Utrecht, aan de abdij Mariënweerd toe om op het goed Pisla (te Mill) de mis op te dragen en de broeders te begraven, onder voorbehoud van de rechten van de parochiepriester.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. (vóór 23 mei 1265), niet voorhanden, maar bekend uit een vidimus voor de abdij Mariënweerd d.d. 23 mei 1265, waar een verwijzing staat naar een cartularium : ut supra in isto eodem folio, alsmede uit een vidimus d.d. 1302.05.18: litterarum seriem infrascriptam religiosorum virorum .. abbatis et .. conventus monasterii Beate Marie in Insula, ordinis Premonstratensis, antiquo registro quorundam suorum privilegiorum insertam vidimus. − C. 1346, Brussel, KB, hs. nr. 17904-6 = Cartularium van Mariënweerd, fol. 72r (oude foliering 59r), onder het opschrift: Mylle, en de rubriek: Concessio quod divina possint celebrari in predio quodam, mogelijk naar [B].

Uitgaven

a. De Fremery, Cartularium Mariënweerd, 11, nr. 10, naar C. – b. Muller-Bouman, OSU I, 376-377, nr. 417 (gedateerd (1156-1160 juli 25)), naar a.

Regest

Niet voorhanden.

Samenhang

Voor de samenhang, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1160.07.25 en 1170(na 1160.07.25).

Lokalisering

Voor de lokalisering van het goed Pisla te Mill en de naamswisseling van Pisla of Pisle naar Pussele, zie Van Bavel, Goederenverwerving, 289 en 292-293.

Datering

Terminus post quem is de aanvang van het episcopaat van Godfried (van Rhenen), bisschop van Utrecht, in 1156. Terminus ante quem is de oorkonde van Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik, waarin de onderhavige toestemming wordt vermeld, zie Van Synghel, DONB, nr. 1160.07.25.

Afbeelding 1voor1160.07.25
Volledig scherm

Henricus, gratia Dei Leodiensis episcopus ecclesie, omnibus tam presentibus quam successuris in perpetuum.

Quod ex officio divina nobis miseratione iniuncto viris religiosis debemus ac libenter impendimus hoc fratri Roberto venerabili viro, tum pro illo tum etiam pro reverendo domino et confratre nostro Godefrido, Traiectensi episcopo, concedimus quod predictus episcopus et predictus Robertus, abbas Sancte Marie in Insula, petierunt ut divina celebrari liceat in quodam predio suo Pisla ibique fratres suos sepeliri, salvo videlicet iure sacerdotum. Unde ego orationibus sanctorum confidens patrociniumque prefati viri fratrumque suorum humiliter querens obsecro ut pro me matrem misericordie interpellent. Statuo igitur ut nullus prefati predii terminos ut invasor perturbet, sed iuste quesita perpetua pace possideant.

Si quis huius nostre pactionis paginam sciens contraire presumpserit, quousque satisfaciat excommunicationi subiaceat.

Eidem autem loco que iusta sunt servantibus, sit pax et misericordia amodo et usque in sempiternum.


Document acties