U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1313.03.30
1313 maart 30
Dordrecht

Willem III, graaf van Holland, maakt bekend dat degene die de schepenen of iemand van Geertruidenberg vijandelijk behandelt of een misdaad tegen hen begaat, door hem met zijn goed zal worden vastgehouden.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1541, Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnr. 2600, archief Stadsbestuur Geertruidenberg, inv. nr. 7 = Register met afschriften van privileges en octrooien van Geertruidenberg, 1271-1665, fol. 5r-v, geauthenticeerd afschrift door G.J. Vranx, stadssecretaris van Geertruidenberg, naar [A].

Datering

Het gebruik van de paasstijl is aangenomen, zie Dijkhof, OHZ V, XV-XVI. [A].

Afbeelding 11313.03.30Tilburg.GemeentebestuurGeertruidenbergFolio5r
Afbeelding 21313.03.30Tilburg.GemeentebestuurGeertruidenbergFolio5v
Volledig scherm

Wyllaem, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, ende here van Vrieslant maken cond allen luden dat bi onsen wille ende bevelen onse scepenen van onser poerte van Sinte Gherdenberghe stille warede beseiten hebben alsea van denghenen die onnute siin ende van quade faite in onser poerte vorseyt ende wy verstaen dat enighe luden zyn die onse scepenen dairom draeghen dor onse onse recht wille. Ende waire dat zake dat iement ware die onse scepene vorseit, dor des wille ende om onse rechts vorseyt, veette of mesdede iement van Sinte Gherdenberghe, dat soude wy houden an zyn lyff ende an syn goede, zodats hem een ander hoede zoude.

In oirconden desen brieve beseigelt met onsen zeigle.

Ghegheven Tordrecht, des vridaches na halffvasten int iaer ons Heren M CCC ende tualove.

a
aldus B, lees alse.

Document acties