U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1313.01.25
1313 januari 25

Jutta van Nassau, weduwe van Jan I, heer van Cuijk, schenkt bij testament aan de kanunniken van het Sint-Elisabethkapittel te Grave haar erfgoederen De Dodenberg en De Loevert en jaarlijks 20 pond uit de pacht van Beugen, alsmede diverse geldbedragen aan de predikheren te Nijmegen, de minderbroeders te 's-Hertogenbosch en Kleef, de zusters te Binderen en de abdij Grafenthal bij Goch, de begijnen, het gasthuis, de Tafel van de Heilige Geest en de kerk te Grave, de kerken en priesters van Escharen, Linden, Beers, Cuijk, Beugen, Meer en Sambeek en de kapel van Oelbroek.

Origineel

A. Grave, BHIC, toegangsnr. 7071, Collectie Walter, Kerk van Sint-Elizabeth, inv. nr. 12. Zwaar beschadigd met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Testamentum domine Iutte de Nassau q[ue] legavit capitulo VII libra ad bona dicta te Houen (hierna door latere hand toegevoegd: vel op Die Louert). – 2o door 14e-eeuwse hand: Testamentum domine Iutte que legavit capitulo hereditatem op De Dodenberch ubi capitulum recipit VIII lb. payment; item hereditatem Die Louart ubi capitulum [***]. – 3o door 14e-eeuwse hand: [***te]stamentum [***] Iutte.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken, maar verloren zegel, vermoedelijk van Jutta van Nassau. – [SD2] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken, maar verloren zegel, vermoedelijk van Jan, proost van Sint-Pieter te Leuven en Sint-Servaas te Maastricht, zoon van Jutta van Nassau. – [SD3] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken, maar verloren zegel, vermoedelijk van Otto, ridder van Cuijk, zoon van Jutta van Nassau. – [SD4] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken, maar verloren zegel, vermoedelijk van Jan II, heer van Cuijk, kleinzoon van Jutta van Nassau. – [SD5] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken, maar verloren zegel, vermoedelijk van het kapittel van Grave.

Uitgave

a. Wap, Geschiedenis, 257, naar A.

Regest

Van Agt-Essink, Inventaris kerkelijke instellingen, 72-73, reg. nr. 3.

Samenhang

Voor het in onderhavige oorkonde vermelde deperditum, zie Van Synghel, DONB nr. vóór 1313.01.25.

Datering

Het gebruik van de paasstijl in de omgeving van de heren van Cuijk is verondersteld. Voor het gebruik van paasstijl in 1295 in een oorkonde van Jan I, heer van Cuijk, zie Van Synghel, DONB, nr. 1295.01.25.

Afbeelding 11313.01.25voorzijde
Afbeelding 21313.01.25achterzijde
Volledig scherm

Ina nomine Domini amen.

Ego Iutta de Nassau, relicta domini Iohannis, quondam domini de Kuyc bone memorie, sane mente ob salutem et remedium anime mee disposui et ordinavi meum testamentum de bonis meis hereditariis prout inferius in presenti littera plenius continetur. Lego igitur et do viris discretis et in Christo devotis canonicis ecclesie sancte Elyzabet in Grauia, Leodiensis dyochesis, bona mea hereditaria De Doedenbergh et De Loeuert cum omnibus suis attinentiis sicut sita sunt et hactenus ea habui et tenui, et viginti libras denariorum annuas, quas ex pactu de Boeghen habeo michi assignatas, s[ecundu]m littere docent super hiis confecte, ad percipiendum perpetue et habendum ab eisdem, hac adiecta condicione quod ipsi canonici singulis annis perpetue, quicumque pro tempore fuerint canonici in dicta ecclesia, de dictis bonis, nisi ita esset quod ab eis dicta bona per violentiam aliquam vel incendiis et rapinis vel aliquo alio communi infortunio auferre[***] pro salute et remedio anime mee et domini mei predicti et omni meorum proximorum necnon pro nostris anniversariis faciendis in festo beati Petri ad cathedram; fratribus [pre]dicatoribus de Nouiomagio quinque libras denariorum, videlicet grosso regis Turonensis pro sedecim denariis computato vel valorem eiusdem monete; item fratribus minoribus de Buscoducis quinque libras eiusdem pagamenti, fratribus minoribus de Cliuo viginti solidos eiusdem pagamenti, monialibus de Binderen duodecim solidos, monialibus de Nouo Claustro prope Gogh duodecim solidos, begghinis de Grauia quadraginta solidos, hospitali ibidem quadraginta solidos, Mense Sancti Spiritus ibidem quadraginta solidos, ecclesie de Grauia octo solidos, ecclesie et sacerdoti de Esceren octo solidos, ecclesie et sacerdoti de Linen octo solidos, ecclesie et sacerdoti de Beerse octo solidos, ecclesie et sacerdoti de Kuyc octo solidos, ecclesie et sacerdoti de Boeghen octo solidos, ecclesie et sacerdoti de Meer octo solidos, ecclesie et sacerdoti de Zannebeke octo solidos, item [..]b capellam in Oelbroec, si dotata fuerit, duodecim solidos; et pro tunicis et calceis sex libras predicti pagamenti conferant et distribuant iuxta consilium dispensatoris [***]c Sancti Spiritus apud Grauiam ad usus pauperum qui in districtu patrie seu terre Kukensis ab ipsis canonicis et ab ipso dispensatori [***]it reperiri [***] etiam quod quicquid d[***] ultima dicta legata de dictis meis bonis remanserit inter se et inter vicarios suos minist[r]os ibidem [***] tamen [***] semper [***]. [Volo] etiam quod ipsi canonici pro salute anime mee et domini mei predicti et omni meorum proximiorum [***] perpetue missam [***]ter ipsos faciant ce[***]nt etiam predicti canonici quod dicte viginti libre annue, quas eis ex pactu de Boegh[e]n dedi et leg[avi ***] dominum de Kuyc, [e]um nepotem et per suos heredes semper pro ducentis libris denariorum redimere potuerit in pagamento supradicto. Et si per ipsum vel per suos [***vi]ginti libre annue redempte fuerunt, extunc volo quod ille ducentos libre denariorum pro aliis reditibus hereditariis a dictis canonicis exponantur loco re[***]. Volo etiam quod dilectus meus filius, videlicet dominus Iohannes, ecclesiarum sanctorum Petri Louaniensis et Seruatii Traiectensis prepositus, unacum capitulo et canonicis predictis omnis exequutionis dicti mei testamenti in se recipiat ipsos fideliter iurando ut in possessionem pacificam et quietam proveniant et permaneant bonorum predictorum.

Presentium testimonio litterarum quibus sigillum meum unacum sigillis dominorum Iohannis, videlicet prepositi predicti, et Ottonis, militis de Kuyc, meorum liberorum, Iohannis, domini de Kuyc, mei nepotis, et capituli ecclesie de Grauia predicti duxi apponendum, et nos Iohannes, ecclesiarum beatorum Petri Louaniensis ac Seruatii Traiectensis prepositus, Otto de Kuyc, miles, Iohannes, dominus de Kuyc, et capitulum seu canonici de Grauia ad petitionem dicte domine ac matris nostrorum, Iohannis, prepositi, et Ottonis, militis, predictorum et mei Iohannis, domini de .. Kuyc, avie, quia premissa singula sicut superius sunt narrata per nos et ab omnibus firmiter volumus et inviolabiliter servari iuxta nostrum consensum et voluntatem, sigilla nostra presentibus duximus apponenda.

Datum anno Domini millesimo triscentesimo duodecimo, in die conversionis beati Pauli apostolid.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
ca. twee letters verdwenen A, lees mogelijk ad.
c
vermoedelijk ontbreekt hier Mense A.
d
hierna sluitingstekens A.

Document acties