U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1312.06.03
1312 juni 3
Munster

Lodewijk, bisschop van Munster, verleent een aflaat van veertig dagen aan diegenen die de parochiekerk te Grave bezoeken op een aantal vastgestelde dagen en bepaalde andere werken verrichten.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1504a.

Geen aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Lodewijk, bisschop van Munster, aan een rood-geel hennep touw, nagenoeg gaaf, randschrift beschadigd, van groene was, met CS1, gaaf, van groene was.

Uitgave
Cunen, ‘Charters’, 154, naar A.
Regest
Essink, Regesten, 10, nr. 38.
Ontstaan en tekstuitgave
De tekst van onderhavige oorkonde is ontleend aan de aflaatverlening door Herman Belonvilonensis, wijbisschop van Munster, bijna een maand eerder. zie DONB nr. 1312.05.09. Beide oorkonden zijn door dezelfde hand geschreven, vermoedelijk door een scriptor uit de omgeving van de Graafse destinataris. Deze scriptor schreef ook de oorkonde van Agnes, dochter van Hendrik I, landgraaf van Hessen, en zuster van Lodewijk, bisschop van Munster, zie DONB nr. 1312.04.04. In de onderstaande tekst staan de ontleningen aan de vooroorkonde in een kleiner lettertype. Waar één of meer woorden niet overgenomen zijn in de naoorkonde, is een asterisk gebruikt.
Afbeelding 11312.06.03voorzijde
Volledig scherm

Universisa Christi fidelibus ad quorum notiamb presentes littere pervenerint nosc Ludowicus, Dei gratia Monasteriensis ecclesie episcopus, salutem sempiternam et sinceram in Domino karitatem.*

Cupientes quoslibet Christi fideles ad pietatis opera in quantum possumus invitare, omnibus vere penitentibus et confessis qui ad* canoniam seu ecclesiamd parrochialem beate Elizabeth in Grauia, Leodiensis dyocesis,e in festis subscriptis videlicet in festo Nativitatis, Resurrexionis, Ascentionis atque Pentecostes, in quatuor festis gloriose virginis Marie, in festis beate Elisabeth et dominica proxima post Ascentionem Domini, qua beata Elizabeth in dicta ecclesia sollempniter honoratur, in festis beatorum Petri et Pauli apostolorum, sancti Iohannis Baptistef, Omnium Sanctorum atque in dedicatione ecclesie prelibateg et per octo dies predicta festa immediate subsequentes, causa devocionis accesserint aut qui memorate ecclesie pro sua fabrica vel structura vel pro aliis suis necessariis manus porrexerint adiutrices seu in extremis laborantes quidquam suarum legaverit facultatum aut qui presbiterum eiusdem ecclesie cum sacro communione aut unctione infirmos visitantem, cum reverentia devote secuti fuerint aut qui cimiterium ipsius ecclesie circumeuntes oraverint pro defunctis, aut qui ibidem ecclesiasticam elegerith sepulturam, nos de Omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, auctoritate confisi singulis singulas dierum quadragenas cum karena de iniunctis sibi penitenciis dummodo consensus dyocesani ad id accesserit misericorditer relaxamus.

In cuius rei testimonium has litteras sigilli nostri munimine duximus roborandasi.

Datum et actum Monasterii, anno Domini millesimo triscentesimoj duodecimo, sabbato die post octavas Trinitatisk.

a
versierde initiaal in de marge A.
b
aldus A, lees notitiam.
c
versierde hoofdletter met gezicht A.
d
vanaf ecclesiam tot en met dyocesis op andere plaats in zin in vooroorkonde.
e
vanaf ecclesiam tot en met dyocesis op andere plaats in zin in vooroorkonde.
f
hierna ontbreekt beate Katerine zoals in vooroorkonde.
g
in dedicatione ecclesie prelibate, in festo Omnium Sanctorum vooroorkonde.
h
elegerint vooroorkonde.
i
borandas tussen regel bijgeschreven door schrijfhand A.
j
aldus A, lees tricentesimo.
k
hierna sluitingsteken A.

Document acties