U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1312.07.30 (na 1312.07.00)
1312 juli

Jan van den Elshaute, momber van het land van Heusden, keurt de verkoop goed van 40 morgen land te Wijk door zijn neef Arnoud van Heesbeen, ridder, aan de proost van Middelburg ten behoeve van de abt en het klooster aldaar.

Origineel

A. Middelburg, Zeeuws Archief, toegangsnr. 27, archief Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, inv. nr. 187.

Afbeelding 11312.07.30 (na 1312.07.00)NL-MdbZA_27_125_1Voorzijde
Afbeelding 21312.07.30NL-MdbZA_27_125_2Achterzijde
Volledig scherm

Allea denghenen die desen brief sullen sien of horen lesen, wi Ian van den Elshaute, manboer slands van Huesdene, gruete met kennissen der waerheit.

Het si hen allen cont dat here Arnout van Heseben, riddre, onse neven, met sinen vrienden vor ons quam ende versochte an ons dat wi hem souden ghestaden te vercopene virtich marghen lands, liggende in die prochie van Wiic, sine scout mede te verlegghene. Dat orconden wi met onsen seghele utehanghende an desen brieve dat wi here Arnoude, onsen neve vorseit, des gehorlovet hebben om sire beden wille ende den profst van Middelburch baiider side die virtich marghen te copene tote des abds boef van Middelburch ende siins convents ende dat is onse wille dat die profst vorseit die vorseide virtich marghen ghecocht hevet tote des convents boef ende des abds vorghenoempt ende bi onsen gheheite.

Ghegheven int iaer ons Heren dertienhondert ende twelve, sonnedaegs na sente Iacobsdachb.

a
vergrote initiaal A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties