U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1309.05.09
1309 mei 9

Schepenen van Grave oorkonden dat Dirk Hort verkoopt ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest te Grave een jaarlijkse erfcijns van tien schelling, gevestigd op zijn huis en erf te Grave.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1182. Beschadigd door vocht met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: X s. (hierboven auds gelds door 15e-eeuwse hand bijgeschreven) die Pentecostes de hereditate Theoderici dicti Hort iuxta Hampoert. – 2o door 15e-eeuwse hand: Heynric Smit (met daaronder letter o).

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, beschadigd, van bruine was. – S2 uithangend bevestigd zegel van (Arnoud)a Lauwart, schepen van Grave, randschrift beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regesten
Essink, De archieven, 61, nr. 1182 (gedateerd 1309 mei 8). – Essink, Regesten, 8, 30.
Ontstaan
Van deze hand is slechts één schepenoorkonde van Grave aangetroffen.
Afbeelding 11309.05.09voorzijde
Afbeelding 21309.05.09achterzijde
Volledig scherm

Nosb Wilhelmus de Wiighen et Lauardus, scabini in Grauia, notum esse cupimus quod coram nobis constitutus Theodericus dictus Hort recognovit se vendidisse et publice vendidit ad domum suam et fundum, sitam et situm iuxta portam dictamc Hampoert in uno latere, in alio vero latere sita est hereditas Arnoldid, generi magistri Henrici Fabri, ad opus Tabule Sancti Spiritus deceme solidosf annui et hereditarii census, uno grosso Turonensi regis Francie b[ono]g, [anti]quoh et legali pro sedecim denariis in ipsa summa computato vel in alia m[one]tai equivalente, singulis annis rectoribus dicte Tabule Sancti Spiritus her[editarie]j et perpetue solvendos et reddendos de domo et fundo prenotatis in die Pentecostes eo iure penitus quo annui census domini .. de Kuyc ink opidi de Grauia sunt solvendi, presentium testimonio litterarum quibus nostra sigilla suntl appensam.

Datum anno Domini Mo CCCo nono, in crastino Ascentionis Dominin.

a
geïdentificeerd op basis van het randschrift en de zegelafbeelding A.
b
aanvangsteken in de marge A.
c
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
d
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
e
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
f
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
g
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
h
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
i
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
j
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
k
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
l
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
m
slechts onder kwartslamp leesbaar A.
n
slechts onder kwartslamp leesbaar, hierna sluitingstekens A.

Document acties