U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. vóór 1309.02.24
(vóór 1309 februari 24)

Vastlegging van een bedrag van 90 pond, die Willem van Hedikhuizen, Hein de Coude en Jan, zoon van Willem van Hedikhuizen, verschuldigd zijn aan de abdij van Berne. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit uit de dispositio van de oorkonde d.d. 1309.02.24 van de schepenen van Heusden, zie Van Synghel, DONB, nr. 1309.02.24, alwaar onderhavige regeling wordt vermeld: broeder Lambrecht, die prochiaen van Hedichusen, quite hevet ghescouden Willeme van Hedichusen van des godshuis weghen van Berne van vire ende dertich ponden, darof dat Willem vorseit gheselle was in ene lettre met Heineman den Couden ende Ianne, sinen sone, als van neghentich ponden.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Datering

De uitvaardiging van deze oorkonde is niet nader te bepalen dan vóór de schepenoorkonde van Heusden, waarin verwezen wordt naar deze schuldvastlegging, zie Van Synghel, DONB, nr. 1309.02.24.


Document acties