U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1309.06.23b
1309 juni 23

Jan, abt van Sint-Paulusabdij te Utrecht, en Florens, deken van het Sint-Janskapittel aldaar, vidimeren de oorkonde van Gerard van Horn, heer van Altena, d.d. 1309 maart 20.

Origineel

A. Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.02, archief Heren van Altena, inv. nr. 91.

Samenhang

Voor de uitgave van de gevidimeerde oorkonde, zie Van Synghel, DONB, nr. 1309.03.20.

Afbeelding 11309.06.23bNL-HaNA_3.19.02_91_R-groot-1Voorzijde
Volledig scherm

Wia Ihan, van der ghenade Godes abbet van Sinte Pouwels tUtrecht, ende wi Florens, van der ghenade Godes deken van Sinte Iohanne tUtrech, doen cont alle dienghenen die desen brief sien sullen of horen lesen dat wi ghesien hebben enen brief gans ende gheheel in alle sinen siden in desen worden:

- - - (hierna volgt de tekst van Van Synghel, DONB, nr. 1309.03.20).

Ende wi, voerghesprokenne abbet van Sente Pouwels ende deken van Sinte Iohanne tUtrech, in orcunde der waerheit hebben desen brief gheseghelt met onsen seghelen int iaer ons Heren dusent driehondert ende neghen, op sinte Ihansavont te middesomer.

a
hiervoor aanvangsteken, versierde initiaal A.

Document acties