U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1308.12.21
1308 december 21

Schepenen van Grave oorkonden dat Ywein, zoon van Lutgard, verkoopt ten behoeve van het Sint-Catharinagasthuis te Grave een jaarlijkse erfcijns van een pond, gevestigd op het erfgoed en huis van Godso Sutor te Grave.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 774. In de rechter bovenhoek met touw gehecht aan de oorkonde d.d. 1300.02.03.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Godso XX sl. Sutor.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Gillis van Grave, schepen van Grave, beschadigd, van bruingroene was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Gijsbert Gruter, schepen van Grave, nagenoeg gaaf, randschrift licht beschadigd, van bruingroene was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regesten
Essink, De archieven, 25, nr. 774. – Essink, Regesten, 7, nr. 26.
Ontstaan en samenhang
Van deze hand is slechts één schepenoorkonde van Grave aangetroffen. De aangehechte oorkonde legt de vestiging vast van deze erfcijns door Godso Sutor in 1300, zie Van Synghel, DONB, nr. 1300.02.03.
Afbeelding 11308.12.21voorzijde
Afbeelding 21308.12.21achterzijde
Volledig scherm

Nosa Egidius de Grauia et Ghiselbertus dictus Gruter, scabini Grauenses, notum esse cupimus universis presens scriptum visuris quod coram nobis constitutus Ywanus, filius Lutgardis, recognovit se vendidisse et publice vendidit ad opus hospitalis in Grauia annuum et hereditarium censum unius libre, quem habere dinoscebatur ad hereditatem et domum Goidsonis Sutoris, sitas inter ipsius Ywani et Rutgeri Sutoris hereditates, anno quolibet in festo beati Martini hyemalis rectoribus dicti hospitalis hereditarie et perpetue solvendum et in usu hospitalis eiusdem convertendum in eis penitus iure et pagamento quibus annui et hereditarii census domino terre in oppido de Grauia sunt solvendi, presentium nostrarum testimonio litterarum.

Datum anno Domini Mo CCCo VIIIo, in die beati Thome apostolib.

a
vergrote initiaal A.
b
hierna sluitingstekens A.

Document acties