U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1309.01.01
1309 januari 1

Schepenen van Boxtel en Oirschot oorkonden dat Jan van Blaarthem uitgeeft aan Jan Goede, knaap, een stuk land te Aarle in de parochie van Oirschot tegen een jaarlijkse erfcijns van 40 schelling. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een opwinningsakte in het schepenprotocol van Oirschot, zie Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 2364, fol. 97r-v (voorheen inv. nr. R 134 IV), d.d. 20 juni 1542, waar deze oorkonde vermeld wordt: Aen die gebannen vierschare is gecompareert Ghysbrecht Vleminck als wittelycken daer toe gemechticht van Corstianen van Sichem ende heeft schout ende gebreck bethoent met scepenenbrieven van zynen verstandenen pachten, te weten voir viertich scillinge tsiaers ende voir dardalven karolusgulden ende vyf oert s. verscenens pachts, welcke viertich scillingen tsiaers Corstiaen voers. vercregen heeft van Henr. Henr. Eymens. ende men iairlicx geldende is op Onser Vrauwendach Lichtmisse van ende uuyt eenen stuck lants dat gelegen is tusschen der erffenissen Jans van Ghyben ende Bottekens, streckende neven die waterlaet tot Airle in die prochie van Oirschot, dwelck Jan van Blaertema voer die vors. veertich scillingen heeft vererfchynst tot euwigen daigen Jannen Goede, knape, gelyck in scepenenbrieven van Bocxtel ende van Oirschot latius den maenbrief onder date dusent driehondert ende achte, opten Jairsdach.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Datering

Het gebruik van de paasstijl in het hertogdom Brabant is verondersteld.

Afbeelding 11309.01.01recto
Afbeelding 21309.01.01verso
Volledig scherm

a
hierna hee doorgestreept.

Document acties