U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1307.09.29
1307 september 29

Schepenen van Grave oorkonden dat Heinman Faber verkoopt aan Willem, zoon van Hendrik Haec, ten behoeve van het gasthuis te Grave een jaarlijkse erfcijns van twintig schelling, gevestigd op zijn woonhuis te Grave

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 773.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Heinmannus Faber XX sl.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Gillis van Grave, schepen van Grave, beschadigd, van bruine was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Jan, zoon van Lidekin, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 7, nr. 25.
Ontstaan
Van deze hand is slechts één schepenoorkonde van Grave aangetroffen.
Afbeelding 11307.09.29voorzijde
Afbeelding 21307.09.29achterzijde
Volledig scherm

Nosa Edigiusb de Grauia et Iohannes, filius Lydekine, scabini Grauenses, cupimus esse notum quod coram nobis constitutus Heynmannus Faber recognovit se vendidisse et publice vendidit Walhelmoc, filio Henrici dicti Haec, ad opus hospitalis in Grauia vel rectoribus ipsius hospitalis, presentium conservatoribus, viginti solidos annui et hereditarii census, grosso veteri regis Turonensi pro sedecim denariis computato vel equivalentis pagamenti, ad domum suam cum fundo supra qua moratur, sitam inter Telemanni, fratris ipsius Henrici, et Henrici, filii Conrardi, hereditates, singulis annis rectoribus dicti hospitalis die beati Remigii perpetue persolvendos omni iure quo annui et hereditarii census domini de Kuic in oppido de Grauia persolventur.

In cuius rei testimonium presentibus sigilla nostra sunt appensa.

Datum anno Domini Mo CCCo septimo, die beati Michaelis archangelid.

a
aanvangsteken in de marge en vergrote initiaal A.
b
aldus A, lees Egidius.
c
aldus A, lees mogelijk Wilhelmo.
d
hierna slutingsteken A.

Document acties