U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1307.06.26
1307 juni 26

Schepenen van Grave oorkonden dat Jan, zoon van Arnoud Blome, schenkt aan het gasthuis te Grave een jaarlijkse rente van twintig schelling, gevestigd op een huis en erf en op twee weiden te Cuijk, afkomstig uit het testament van Jacob van Haps en dat Jan daarvan aan het gasthuis te Grave tien schelling geeft, aan de pastoor van Cuijk vijf schelling voor het jaargetijde van Jacob en aan de kerk van Cuijk vijf schelling voor de verlichting.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 919.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14-eeuwse hand: Henricus Scudsots filius, X sl. – 2o door 15e-eeuwse hand: Moneta Zeberti Willemszoen te Kuyc.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Arnoud Lauwart, schepen van Grave, randschrift beschadigd, van bruine was. – S2 afhangend bevestigd zegel van Gijsbert Gruter, schepen van Grave, beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 7, nr. 24.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand van de stad Grave, die schepenoorkonden schrijft in de periode 25 mei 1307-4 april 1313, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1307.05.25, 1311.11.03, 1312.05.03, 1312.10.19 en 1313.04.04, alsmede een oorkonde van Jan, heer van Cuijk, zie Van Synghel, DONB, nr. 1308.04.20.
Afbeelding 11307.06.26voorzijde
Afbeelding 21307.06.26achterzijde
Volledig scherm

Nosa Arnoldus dictus Lauwart et Giselbertus dictus Gruter, scabini in Grauia, protestamur quod coram nobis constitutus et coram colliconibus inferius nominatis Iohannes, filius quondam Arnoldi dicti Blome, annuos redditus viginti solidorum parve monete, grosso antiquo regis Turonensi pro sedecim denariis computato vel in equivalenti pagamento, quos redditus ad domum cum area sitam et sitab Kuyc, inter vicum et inter hereditatem .. dicti Udeney, que est Henrici, filii .. dicti Scuydsogh, ac ad duo prata eiusdem Henrici, dependentia a domino Henrico de Hoeps, sita in parrochia de Kuyc, ipse Iohannes habebat ratione testamenti Iacobi de Hoeps pie memorie hiis personis et locis sic distribuit et donavit, videlicet hospitali in Grauia decem solidos, domino investito ecclesie de Kuyc qui pro tempore fuerit quinque solidos pro anniversario et memoria predicti Iacobi perpetue agendum ac ipsi ecclesie de Kuyc ad luminaria quinque solidos, singulis annis die beati Martini hyemalis de dictis domo, area et pratis perpetue persolvendum. Si vero predictus Henricus aut sui heredes dicto tempore dictos annuos redditus non solverit aut solverunt, extunc quadraginta solidi supra dictam domum cum area et prata per predictos investitum, hospitale ac ecclesiam ad dampnum prout levius potuerunt acquirentur pro huiusmodi capitali et dampno ad domum, aream et prata predicta recursu habendo. Prenotatus insuper Henricus fatebatur se dictos annuos redditus de dictis bonis suis predictis personis et locis fore perpetue soluturum.

Acta sunt hec et firmata debite et consuete presentibus Wilhelmo de Liren, Reinoldo de Brakel ac aliis quampluribus fidedignis, in cuius rei testimonium nostra sigilla sunt litteris hiis appensa.

Datum anno Domini Mo CCCo septimo, feria secunda post Nativitatem beati Iohannis Baptistec.

a
vergrote initiaal half in de marge A.
b
hierna ontbreekt waarschijnlijk in A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties