U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1303.02.07
1303 februari 7

Schepenen van Grave oorkonden dat Jordaan van Malden aan Hendrik van Vijschel een jaarlijkse erfcijns van tien schelling verschuldigd is, gevestigd op zijn woonerf.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1866.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: De hereditate Iordani de Malden in festo Pasche X s. 2o door 15e-eeuwse hand: Dit ghilt Arnt Gobbele soen X s. auds ghelds op Paeschen. 3o door 16e-eeuwse hand: Gassel.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Alexander van het Wijnhuis, schepen van Grave, slechts brokstuk over, van bruine was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regesten
Essink, De archieven, 121, nr. 1866. – Essink, Regesten, 4, nr. 9.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 6 oktober 1302-28 juni 1303, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1302.10.06, 1302.11.06, 1302.11.29, 1303.02.08 en 1303.06.28.
Datering

Het gebruik van de paasstijl is verondersteld. In het geval kerst-, jaardag- of boodschapstijl zou zijn toegepast, zou deze oorkonde op 8 januari 1302 zijn uitgevaardigd.

Afbeelding 11303.02.07voorzijde
Afbeelding 21303.02.07achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras visuris et audituris Alexander de Domo Vini et Wilhelmus de Wiighen, scabini in Grauia, salutem cum noticia veritatis.

Noveritis quod Iordanus de Malden coram nobis constitutus recognovit se teneri Henrico dicto de Viischel, conservatori presentium, de hereditate sua super quam idem Iordanus moratur, sitam inter hereditatem Mette, filie quondam dicti Kalen, et lapideam domum, in decem solidis annui et hereditarii census, singulis annis in festo Pasche predicto Henrico et post ipsum suis veris successoribus persolvendis in eo iure et pagamento quibus annui et hereditarii census domini terre in oppido de Grauia sunt solvendi.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum anno Domini Mo CCCo secundo, feria quinta proxima post Purificationem beate Marie virginisb.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties