U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1303.01.06
1303 januari 6

Albert, ridder, heer van Herpen, verkoopt aan abt en convent van Berne acht bunder land bij de uithof van de abdij te Gaal en 22 bunder bij de uithof te Moen tegen een voorlijf van 100 pond en een jaarlijkse erfcijns van respectievelijk zestien schelling en vier schelling zwarte Tournoois, te betalen te Herpen.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIL6.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: De bonariis in Moen. ‒ 2o door 15e-eeuwse hand: Anno M IIIC secundo, in festo Epiphanie. ‒ 3o door 16e-eeuwse hand: De bonariis up Moen XXII et in Gael VIII, nota.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Albert, heer van Herpen, beschadigd, van rode was.

Uitgave
a. Hermans, Verzameling, 555-557, nr. 9a, naar vidimus door schepenen van Heusden d.d. 1313 juli 18 (= Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. II L 7).
Regest
Van Bavel, Regestenboek Berne, 26, nr. 113.
Datering

Het gebruik van paasstijl is verondersteld, het gebruik van een andere jaarstijl is evenwel niet uitgesloten.

Afbeelding 11303.01.06voorzijde
Afbeelding 21303.01.06achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentibus et posteris presentia visuris vel audituris.

Nos Alebertus, miles, dominus de Herpen, notum facimus recognoscentes quod nos viris religiosis nobis in Christo dilectis .. abbati et conventui beate Marie in Berne ordinis Premonstratensis octo bonaria terre novalis, sita iuxta curtem de Ghaele, spectantem ad dictum monasterium de Berne in alneto dicte curtis, dicta wulgaliter Elsbroch, et viginti duo bonaria terre novalis, sita iuxta curtem dicti monasterii in Moenle, in loco dicto wulgariter de Breterde, tendentia a fine dicte curtis circa silvam dicte curtis a latere versus Ghaele, prout dicta bonaria signata sunt et limitata ibidem vendidimus, dedimus ac tradidimus ab ipsis abbate et conventu et dicto eorum monasterio iure hereditario perpetue possidenda pro centum libris monete usualis in Buscoducis, nobis a dicto abbate et conventu in parata pecunia bona et legali nomine precii primitivi, dicti wulgariter voerlief, pro dicta terra traditis et solutis et in usus nostros evidentes conversis et pro annuo et hereditario censu sedecim solidorum, videlicet de octo bonariis terre novali predictis et tota antiqua terra de Ghaele, et quatuorb solidorum de viginti duobus bonariis terre novalis, sitis iuxta curtem de Moenle predictis, singulis annis nobis et post nostris heredibus seu successoribus a dictis .. abbate et conventu seu eorum monasterio anno quolibet in die beati Lamberti martiris apud Herpen in nigris Turonensibus reddendo et solvendo de triginta bonariis et tota antiqua terra predictis in quibus triginta bonariis antedictis. Nos pro nobis et nostris heredibus seu successoribus promisimus et promittimus bona fide dictos religiosos et eorum monasterium a quibuscumque garandire plenarie et tueri et in hiis ipsos conservare pacifice et quiete.

Et ut premissa robur obtineant perpetue firmitatis sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponendum.

Datum et actum in festo Epyphanie, Domini anno Eiusdem Mo CCCo secundo.

a
vergrote initiaal A.
b
hierna letter d doorgestreept A.

Document acties