U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1302.09.11
1302 september 11

Arnoud, graaf van Loon en Chiny, hecht zijn goedkeuring aan de toekenning van alle leengoederen door zijn leenman Gerard, heer van Horn (en Altena), aan diens echtgenote Johanna, vrouwe van Gaasbeek, met uitzondering van de burcht van Horn.

Origineel

A. Dülmen, Herzog von Croy'sches Archiv, Archiv Herzögliches Haus, Erb- und Familienprozesse, Charters Horn M III 1, oorkonde ad datum 1302 september 11. Links in de marge gaatjes, vermoedelijk voor de bevestiging van de retroacte.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Arnoud, graaf van Loon en Chiny. S2 uithangend bevestigd zegel van Willem, heer van Pietersheim, zwaar beschadigd, van groene was. S3 uithangend bevestigd zegel van Jan, burggraaf van Montenaken, zwaar beschadigd, van groene was. S4 uithangend bevestigd zegel van Arnoud van Witham, randschrift beschadigd, van groene was.

Uitgave
a. Butkens, Trophées I, 222, naar A.
Regesten
Coenen, Limburgsche oorkonden dl. 3, 214, nr. 2664. ‒ Van den Brand, ‘Onbekend Horn-archief’, 152, nr. 12.
Tekstuitgave
Het onderscheid tussen c en t is niet goed zichtbaar.
Afbeelding 11302.09.11
Volledig scherm

Universisa presentes litteras visuris et audituris Arnoldus, comes de Los et de Chynei, salutem cum noticia veritatis.

Noverint universi nostre esse consensus et voluntatis quod vir nobilis Gerardus, dominus de Horne, noster fidelis, nobilem matronam dominam Iehannam de Gaisbeke, eius uxorem, in omnibus bonis feodalibus quibuscumque que ipse dominus de Horne a nobis tenet iure feodali, dotet seu det propter nuptias, castro tantum de Horne exempto, consentientes et volentes ut ipsa domina Iehanna in dictis bonis racione dotis sive donationis propter nuptias quam diu vixerit habeat usufructum.

Unde ob robur et munimen virum nobilem nostrum consanguineum fidelem Willelmum, dominum de Pitershem, Iohannemb, castellanum de Monthenako, et Arnoldum de Wetham, nostros milites, quia premisso consensui nostro interfuerunt, duximus rogandum ut presentibus litteris sigilla sua faciant apponi.

In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum est appensum et nos Willelmus, Iohannes et Arnoldus predicti, quia premissa nobis constant esse vera, ad preces domini nostri, comitis predicti, una cum sigillo ipsius presentibus litteris sigilla duximus apponenda.

Datum anno Domini millesimo trecentesimo secundoc, feriad tercia poste Nativitatem beate Virginisf.

a
vergrote initiaal A.
b
het afkortingsteken ontbreekt A.
c
gedeeltelijk onder de pliek A.
d
gedeeltelijk onder de pliek A.
e
gedeeltelijk onder de pliek A.
f
hierna sluitingstekens A.

Document acties