U bent hier: Home Database Oorkonden

1302.08.05
130[2] augustus 5

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Nicolaas, zoon van H. van Rosmalen, zijn grond te Rosmalen met de daarop rustende verplichtingen verkocht heeft aan Gijsbert genaamd Gijb van Gestel.

Origineel

A. 's-Hertogenbosch, GA, archief van de Tafel van de Heilige Geest, reg. nr. 40a. Zwaar beschadigd door vocht, met tekstverlies.

Geen aantekeningen op de achterzijde.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Alard van Keent, schepen van 's-Hertogenbosch, restant op zegelstaart, van bruine was. ‒ S2 uithangend bevestigd zegel van Arnoud van Waderle, schepen van 's-Hertogenbosch, restant op zegelstaart, van bruine was.

Uitgave
Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 416-417, nr. 8, naar A.
Regest
Zie Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 416-417, nr. 8.
Tekstuitgave
Een aantal tekstdelen is slechts onder de kwartslamp leesbaar. De gereconstrueerde tekstdelen zijn tussen teksthaken afgedrukt.
Ontstaan
Onderhavige oorkonde is geschreven en geredigeerd door een niet-geïdentificeerde stadsklerk van 's-Hertogenbosch, hand 2. Deze scriptor is voor de stad werkzaam van april 1302 tot februari 1306, zie Van Synghel, ‘Actum in camera’, 42.
Datering

Een deel van de jaaropgave in de datumregel is niet meer leesbaar. Er is ruimte voor circa drie letters. De schepenen Alard van Keent en Arnoud van Waderle vervullen samen het schepenambt in 1302 (zie Jacobs, Justitie en politie, 247). Bijgevolg dateert deze oorkonde uit dat jaar.

Afbeelding 11302.08.05
Volledig scherm

Nosa Alardus de Keent et Arnoldus de Waderle, scabini in Buschoducis, notum facimus universis quod coram nobis Nycholaus, filius quondam H. de Rosmalenb, totas terras suas sitas in parrochia de Rosmalen, estimatas ab [eo a]d m[e]nsu[r]am novem lopinorum et dimidii seminis siliginei, de quarum una par[te] duo sextaria [sili]ginis annue et hereditarie pactionis Mense sancti Spiritus in Buschoducis, de alia vero parte di[mi]dium lopinum sili[gi]nis ecclesie de Rosmalen, et de parte una sedecim den[a]rios annui et hereditarii census Bele de Brugghen [et] de parte alia terciam partem unius libre cere Iohanni, domino de Merewiic, annuatim solvendos esse recognovit, hereditarie v[endidit]c Ghiselberto dicto Ghibe de Gestel pro hereditate sufficienter in ecclesia proclamata. [E]t promis[it] dictus Nycholaus ut debitor principalis super se et bona sua omnia quod ipse dictum Ghiselbertum in dictas terras tamquam in hereditatem sufficienter in ecclesia proclamatam imponet, heredabit et sic firmabit sicut illi qui s[uper] hiis sentenciare de iure tenentur sentenciabunt [e]a dicto Ghiselberto esse perpetuo stabilia atque firma et quod eidem Ghiselberto de hiis debitam et iustam prestabit warandiam et omnem questionem proximitatis in hoc deponet [ei]dem.

In quorum testimonium nostra sigilla sunt appensa presentibus.

Datum dominica post festum sancti Petri ad vincula, anno Domini millesimo tricentesimo [secundo].

a
vergrote initiaal A.
b
hierna fil en nog ca. twaalf letters doorgestreept in de vorm van een hekwerkje A.
c
gat in perkament A.

Document acties