U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1302.10.06
1302 oktober 6

Schepenen van Grave oorkonden dat Hendrik, zoon van Hendrik IJzerlap, verkoopt aan Jacob van Haps een jaarlijkse erfcijns van twintig schelling, gevestigd op zijn woonerf.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1535.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Henrici Yserlap. – 2o door 15e-eeuwse hand: I lb. auds gelds op Martini Jan van Eescheren ende Ioerden Zomer voer hoeren husen. – 3o door 16e-eeuwse hand: Desen loeste Herman Spronc tegen Ian Ghiisbrechtzoen.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Gillis (van Grave)a, schepen van Grave, nagenoeg gaaf, randschrift licht beschadigd, van groene was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Jan, zoon van Lidekin, schepen van Grave, randschrift beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regesten
Essink, De archieven, 97, nr. 1535. – Essink, Regesten, 4, nr. 11.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 6 oktober 1302-28 juni 1303, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1302.11.06, 1302.11.29, 1303.02.07, 1303.02.08 en 1303.06.28.
Afbeelding 11302.10.06voorzijde
Afbeelding 21302.10.06achterzijde
Volledig scherm

Universisb presentia visuris et audituris nos Egidius et Iohannes, filius Lydekine, scabini in Grauia, notum esse cupimus quod Henricus, filius Henrici dicti Yserlappe, coram nobis constitutus vendidit Iacobo de Hoeps, conservatori presentium, ad hereditatem suam super quam idem Henricus moratur, sitam inter Thelonis, fratris sui, et Henrici, filii Conradi Sartoris, hereditates, viginti solidos annui et hereditarii census denariorum legalium et bonorum, singulis annis in festo beati Martini hyemalis ipsi Iacobo aut suis heredibus hereditarie et perpetue dandos et solvendos de hereditate prenotata in omni eo iure et pagamento quibus annui et hereditarii census domini terre persolvuntur, promittens nichilominus omnem obligationem Teuthonice dictam komber, si qua super dictam hereditatem foret vel fuisset, prius facta infra unum annum ab eadem deponere vel removere.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum anno Domini Mo CCCo secundo, sabbato post Remigiic.

a
geïdentificeerd op basis van het randschrift en de zegelafbeelding A.
b
vergrote en versierde initiaal A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties