U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1302.02.27
1302 februari 27

Jan II, hertog van Brabant, geeft 40 bunder land en heide, Hermalen geheten, onder Elde te Schijndel uit. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een hertogelijk leenregister, zie Brussel, ARA, archief Leenhof van Brabant, inv. nr. 4 (Spechtboek, ca. 1379), fol. 195v, onder de rubriek: Sciinle, waar deze Latijnse oorkonde vermeld wordt: Godeuairt Henric Nuwelaetssoena hout XL buenre lants ende heiden liggende in Elde ten Roetsschen recht, also Ians Stoets boke leertb; het heit Hermale; Heinric Nuwelaet steet hiir op in doude boke; id en is niet ten Roidscen rechte; ende des siin open brieve die hertoge Ian gaf deraf anno Mo CCCo primo, die martis post festum Mathie apostoli.

Voor het leen, vermeld in het Stootboek, zie Ibidem, archief Leenhof van Brabant, inv. nr. 2, fol. 47v.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Datering

Het gebruik van de paasstijl in het hertogdom Brabant is verondersteld.

Afbeelding 11302.02.27
Volledig scherm

a
naam later doorgestreept handschrift.
b
vanaf ten tot en met leert later doorgestreept en vervangen door al in enen stucke handschrift.

Document acties