U bent hier: Home Database Oorkonden

1302.04.13
1302 april 13

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Hendrik van Weregodshusen erkend heeft dat hij een jaarlijkse erfpacht van 1 mud rogge, gevestigd op goederen te Weregodshusen, die eerstgenoemde Hendrik reeds tegen een jaarlijkse erfcijns van 22 schelling en 6 penning hield van Hendrik Berwout, burger van 's-Hertogenbosch, verkocht heeft aan Hendrik Berwout.

Origineel

A. 's-Hertogenbosch, GA, archief van de Tafel van de Heilige Geest, reg. nr. 39a.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door veertiende-eeuwse hand: In Werrengharthusen. 2o door veertiende-eeuwse hand: Tempore Katerine XLII (sic) solidos, VI denarios in modios siliginis. en nog een latere archiefaantekening.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Amilius van Bussel, schepen van 's-Hertogenbosch, restant, van groene was. S2 uithangend bevestigd zegel van Hendrik van Son, schepen van 's-Hertogenbosch, beschadigd, van groene was.

Uitgave
Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 414-415, nr. 7, naar A.
Regest
Zie Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 414-415, nr. 7.
Ontstaan
Onderhavige oorkonde is geschreven en geredigeerd door een niet-geïdentificeerde stadsklerk van 's-Hertogenbosch, hand 2. Deze scriptor is voor de stad werkzaam van april 1302 tot februari 1306, zie Van Synghel, ‘Actum in camera’, 42.
Datering

Voor de datering van de dertiende- en veertiende-eeuwse schepenoorkonden van 's-Hertogenbosch is Camps in het ONB uitgegaan van het gebruik van paasstijl door de stad Den Bosch, in navolging van de kanselarij van de hertog van Brabant. Een concreet bewijs voor paasstijl is de begin veertiende-eeuwse oorkonde d.d. 27 februari 1310 (zie Camps, ONB I-1, XXI). Het gebruik van de paasstijl is hier aangenomen.

Afbeelding 11302.04.13voorzijde
Afbeelding 21302.04.13achterzijde
Volledig scherm

Nosa Amilius de Bussel et Henricus de Zonne, scabini in Buschoducis, notum facimus universis presentia visuris quod coram nobis Henricus de Weregodshusen recognovit se hereditarie vendidisse Henrico dicto Berwout, nostro comburgensi in Buscho, annuam et hereditariam pactionem unius modii siliginis solvendam anno quolibet in festo Purificationis beate Marie Virginis et ipsi Henrico Berwout ad domum suam in Buschoducis per legalem mensuram eiusdem loci tradendam de bonis sitis in Weregodshusen, que dictus Henricus de Weregodshusen a reliquo Henrico Berwout predicto ante tenebat, ut dixerunt, pro annuo et hereditario censu viginti duorum solidorum et sex denariorum, de quo censu decem solidos in festo Petri et Pauli apostolorum et residuos duodecim solidos et sex denarios in crastino beati Lamberti martiris anno quolibet apud Essche iure censuum hereditariorum in Essche primodictus Henricus de Weregodshusen recognovitb Henrico Berwout antedicto esse solvendos, ita quod predictus Henricus de Weregodshusen predicta bona recepit a reliquo Henrico Berwout antedicto pro dicto annuo et hereditario censu viginti duorum solidorum et sex denariorum annuatim apud Essche terminis et iure predictis ipsi Henrico Berwout reddendo, ut dictum est, et solvendo et pro dicta annua et hereditaria pactione unius modii siliginis mensure predicte eidem Henrico Berwout ac dicto Henrico de Weregodshusen reddenda et solvenda anno quolibet in Purificatione beate Marie Virginis, sicut est predictum, de qua annua et hereditaria pactione unius modii siliginis dicto Henrico Berwout a reliquo Henrico de Weregodshusen supradicto vendita et de dictis bonis solvenda, ut dictum est. Ipse Henricus de Werregodshusen promisit ut debitor principalis super se et bona sua se eidem Henrico Berwout, emptori, warandiam debitam et iustam prestiturum et se omnem questionem proximitatis in hoc depositurum eidem.

In quorum testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum feria sexta post dominicam Iudica, anno Domini Mo CoCoCo primod.

a
vergrote initiaal A.
b
op rasuur A.
c
op rasuur A.
d
hierna sluitingsteken A.

Document acties