U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1301.05.01
1301 mei 1

Schepenen van Grave oorkonden dat Hendrik Haec verkoopt aan Jan, zoon van Lidekin, een jaarlijkse erfcijns van twintig schelling, gevestigd op zijn huis en erf te Grave.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1534.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Bela Haex. – 2o door 14e-eeuwse hand: XX s. Martini hyemalis (hierboven toegevoegd door latere hand: auds gelds). – 3o door 14e-eeuwse hand: Aude passait.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Willem Albus, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van bruine was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regesten
Essink, De archieven, 97, nr. 1534. – Essink, Regesten, 4, nr. 8.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand van de stad Grave, die schepenoorkonden schrijft in de periode 15 november 1295-1 mei 1301, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1295.11.15 , 1300.02.03 en 1301.04.30(na 1301.04.00).
Afbeelding 11301.05.01voorzijde
Afbeelding 21301.05.01achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis Willelmus Albus et Willelmus de Wiichen, scabini in Grauia, salutem cum noticia veritatis.

Noveritis quod Henricus dictus Haec legitime vendidit ad domum et ad funb eius, sitam et situm inter Henrici dicti Blomeliin et Godefridi, mariti Wendelmodis quondam, hereditates, Iohanni, filio Lydekine, presentium conservatori, annuum et hereditarium censum viginti solidorum anno quolibet ad festum beati Martini hyemalis perpetuo dandum et solvendum dicto Iohanni et post ipsum suis veris heredibus de dicta domo et eius fundo in eo penitus iure et pagamento quibus annui et hereditarii census domini terre in oppido de Grauia sunt solvendi et solvuntur, presentium testimonio litterarum.

Datum anno Domini Mo CCCo primo, in die beatorum apostolorum Philippi et Iacobi.

a
vergrote initiaal A.
b
aldus A, lees fundum.

Document acties