U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1301.05.06a
1301 mei 6

Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat Rudolf van Deil aan Hendrik van Heessel acht morgen land te Vrowijk onder Deil verkoopt voor 200 pond en belooft binnen een jaar een oorkonde te leveren van de heer van Cuijk die Hendrik hierin bevestigt, mocht hij recht hebben met betrekking tot die grond.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1346, Brussel, KB, hs. nr. 17904-17906 (= Cartularium van Mariënweerd), fol. 48v-50r (oude fol. 50v-51r (tussen eerste en tweede helft van de oorkondetekst is een folio ingevoegd), onder het opschrift: Deyle, en onder de rubriek: De VIII iugeribus ad bonam mensuram in Deyle super Vrowiic, naar [A].

Uitgave

a. De Fremery, Cartularium Mariënweerd, 83-84, nr. 113, naar B.

Regest

Niet voorhanden.

Afbeelding 11301.05.06afol.48v
Afbeelding 21301.05.06afol.50r
Volledig scherm

Universis presentia visuris Theodericus de Heessel et Gerardus Maelghiisa, scabini de Sautbomel, veritatis noticiam cum salute protestamur quod Rodolphus de Deyle coram nobis vendidit et obtulit pro CC libris denariorum legalium, eidem ut fatebatur persolutis, octo iugera terre ad bonam mensuram, sita in iurisdictione de Deyle super Urowiic, inter Hertbernum de Reno et inter Gertrudem Boning, Henrico de Heessel, fratri Nicholai, in vero allodio hereditarie possidenda. Quo facto Rodolphus prefatusb terrec prenotate effestucando renunciavit, promittens facere renunciare omnes qui de iure tenentur renunciare terre memorate, promittens etiam facere renunciare Ghiselbertum, quondam filium domini Iohannis de Herwinen, terre predicte, si aliquid iuris haberet in eadem, promittens nichilominus warandiam facere Henrico predicto super terra prenotata per annum et diem, ut iuris est, coram omnibus volentibus iuri comparere et omne plegium, quod voerplicht dicitur, deponere de eadem. Insuper Rodolphus prefatus promisit Henrico predicto procurare et portare infra annum nunc presentem patentes litteras domini de Kuuc, si quid iuris habuerit in ipsa terra, quod faveat Henrico predicto proprietatem de eadem. Quod si non fecerit, extunc Rodolphus prefatus dabit et assignabit tantum de sua propria hereditate ipsi Henrico ita quod boni famuli de Deyle dixerint ipsam terram esse tam bonam.

De premissis faciendis Arnoldus de Rode, Iohannes, filius dominid Iohannis de Hokelem, et Goswinus dictus Schermer indivisi sunt fideiussores, nostrarum testimonio litterarum.

Datum anno Domini Mo CCCo primo, in die beati Iohannis ante Portam Latinam.

a
letter h bovengeschreven B.
b
tot hier op fol. 48v in B, met de verwijzing verte unum folium.
c
vanaf hier op fol. 50r in B.
d
bovengeschreven B.

Document acties