U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1300.09.09
1300 september 9

Willem II, heer van Horn, en zijn oudste zoon beloven de heer van Heusden schadeloos te houden voor de belofte, gedaan aan de lombarden woonachtig in het land van Horn. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de Staat van charters van Holland en Zeeland, opgemaakt door mr. Pieter van Renesse van Beoostenzwene in 1441, zie Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief van de Graven van Holland, inv. nr. 2118, fol. 76v, nr. 19, alwaar onderhavige belofte wordt vermeld: Eenen brief der Willem, heer van Huerne, ende siin outste zone geloven den heer van Huesden scadeloes te houden van alsulke geloften als hii voir henluyden den lombairden, in den lande van Huerne wonachtich, gelovet hadde etc. Datum XIIIC iaer, feria VIta post Nativitatis Marie.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11300.09.09 NL-HaNA_3.01.01_2118_0004 fol. 76v
Volledig scherm


Document acties