U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1298.04.13
1298 april 13

Schepenen van Heusden oorkonden dat Arnoud Haddo van Oudheusden verkoopt aan Gerard van Doeveren, priester, zijn huis en huisplaats met uitweg en aanhorigheden te Heusden, waarna deze het aan Arnoud geeft tegen een jaarlijkse erfcijns van dertig schelling.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIL2.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: 1o door 14e-eeuwse hand: pe[***] Pasche XXX s. (geheel doorgestreept). ‒ 2odoor 14e-eeuwse hand: In die Purificationis in (vanaf hier tot en met s. door andere hand toegevoegd) Huesden XXX s.3o door 15e-eeuwse hand: Haddo de Outhuesden [***] suo.

Bezegeling: S1 uithangend, dubbel doorgestoken zegel van Dirk Noyken, schepen van Heusden, beschadigd, van groene was. [S2] uithangend, dubbel doorgestoken verloren zegel van Jan Pijkevet, schepen van Heusden. S3 uithangend, dubbel doorgestoken zegel van Hugo Dam, schepen van Heusden, zwaar beschadigd, van groene was.

Uitgave

a. De Fremery, Supplement OHZ, nr. 320, naar A.

Regest

Van Bavel, Regestenboek Berne, 24-25, nr. 106.

Samenhang

Voor de schenking van deze cijns door Gerard, pastoor van Doeveren, aan de abdij van Berne, zie DONB nr. 1298.05.06.

Afbeelding 11298.04.13voorzijde
Afbeelding 21298.04.13achterzijde
Volledig scherm

Nosa Theodericus Noyken, Iohannes Pykenuet et Hugo Dam, scabini in Hoysden, notum facimus universis presentes litteras inspecturis protestantes quod cum Arnoldus dictus Haddo de Outhoysden coram nobis personaliter constitutus domum suam cum domistadio et exitu quodam tante quantitatis quante fore debet de iure ac ceteris dicte domus pertinentiis universis, quam quidem domum cum attinentiis eiusdem predictis ipse Arnoldus emisse noscitur erga Ghybekinum Fabrum, domino Gerardo de Doueren, presbitero, vendidisset et venditionem huiusmodi rite secundum consuetudinem oppidi de Hoysden et iuris exigentiam stabilivisset, dictam domum cum attinentiis eius ad opus dicti .. presbiteri reportando in manum .. officiati domini nostri de Hoysden, qui inheredando et exheredando ipsius domini vices gerit et facta super hiis renuntiatione competenti, dictum .. presbiterum per dictam manum in eandem domum imponi et institui faciendo, prout scabini id debere fieri dixerunt et ipsi presbitero tutationem sive warandiam adhibere, qualis est de talibus prestanda de iure ac omnem calumpniam sive molestationem quamcumque, que dicto presbitero nomine ipsius Arnoldi super eisdem domo et pertinentiis eius predictis visa fuerit evenire, tollere et amovere firmiter promisisset et eidem presbitero super hiis fideiussores constituisset indivisos, videlicet Arnoldum, Ywanum et Iohannem Zegardum, qui super defectu premissorum moniti tamquam boni fideiussores satisfacere compromiserunt. Idem Gerardus, presbiter, dictam domum cum attinentiis eiusdem universis prefato Arnoldo dicto Hadde pro annuo et hereditario censu triginta solidorum denariorum legalium et dativorum annis singulis in die Purificationis beate Virginis Marie ad ius oppidi de Hoysden solvendo reddidit, iure hereditario perpetue possidendam. Constat etiam nobis ex testimonio quorumdam oppidanorum de Hoysden dictam domum ante sui venditionem predictam rite ac plenarie proclamatam fuisse.

In cuius rei testimonium nostra duximus sigilla presentibus litteris apponenda.

Datum et actumb anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, in octava Pasche.

a
vergrote initiaal A.
b
vanaf actum tot en met slotwoord onder pliek A.

Document acties