U bent hier: Home Database Oorkonden

1296.05.02
1296 mei 2

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Hendrik Brokehoven erkend heeft dat hij zijn goederen te Geldrop, gekocht van Arnoud genaamd Nolleken Dicbier, verkocht heeft aan Jan van Haanwijk, burger van 's-Hertogenbosch, echtgenoot van Bata Bicken, en dat hij beloofd heeft Jan in deze goederen te vesten ten overstaan van de geëigende hoven.

Origineel

A. 's-Hertogenbosch, SA, archief van de Tafel van de Heilige Geest, reg. nr. 24a.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door begin veertiende-eeuwse hand: Heynriics goet van Broechouen gheleghen te Gheldorp vercoft Ianne van Hanewiic. ‒ 2o door zestiende/zeventiende-eeuwse hand: Van den hoven tot Geldrop.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Wellen, zoon van Gillis Cnode, schepen van 's-Hertogenbosch, randschrift licht beschadigd, van bruine was. S2 uithangend bevestigd zegel van Jan Coman, schepen van 's-Hertogenbosch, beschadigd, van groene was.

Uitgave
Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 411-413, nr. 5, naar A.
Regest
Zie Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 411-413, nr. 5.
Ontstaan
Onderhavige oorkonde is geschreven en geredigeerd door Daniel, de eerste stadsklerk van ’s-Hertogenbosch. Deze scriptor is werkzaam voor de stad Den Bosch van 1281 tot en met 1311, zie Van Synghel, ‘Actum in camera’, 41-42 en 272-273.
Afbeelding 11296.05.02voorzijde
Afbeelding 21296.05.02achterzijde
Volledig scherm

Nosa Wellinus, filius quondam Egidii Cnode, et Iohannes Coman, scabini in Buschoducis, notum facimus universis quod coram nobis Henricus dictus Brokehouen recognovit se hereditarie vendidisse bona sua in Gheldorpe sita, que se erga Arnoldum dictum Nolleken Dicbir dixit emisse integraliter prout constituunt tam in humido quam in sicco Iohanni de Hanewiic, marito Bate dicte Bicken, nostro conburgensi, et promisit coram nobis dictus Henricus, venditor dictorum bonorum, ut debitor principalis quod ipse dictum Iohannem, emptorem, in dicta bona coram eorum curia et coram illis coram quibus hoc de iure erit faciendum inponet et heredabit, sicut illi qui super hiis sententiare iure tenentur sententiabunt dicto Iohanni esse stabile atque firmum et quod ipse debitor dicto Iohanni de dictis bonis debitam et iustam adversus omnes et singulos ad ius venire volentes warandiam prestabit et omnem questionem proximitatis in hoc deponet eidem. Et de impositione seu heredatione dicti Iohannis facienda de dictis bonis, ut dictum est, et de dicta warandia sit prestanda et de questione proximitatis huiusmodi deponenda in hoc dictus Henricus, debitor, Henricum dictum Boertman, Arnoldum dictum Pape de Hezewiic et Arnoldum, fratrem ipsius Henrici dicti Brokehouen, fideiussores dicto Iohanni constituit indivisos.

In quorum testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa.

Datum anno Domini Mo CCo nonogesimo sexto, in vigilia Asscensionisb Dominic.

a
vergrote initiaal A.
b
aldus A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties