U bent hier: Home Database Oorkonden

1295.01.14
1295 januari 14

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Jan Tolnere, burger van 's-Hertogenbosch, erkend heeft 24 pond Leuvens ontvangen te hebben van zijn zwager Willem genaamd Willeken van Rode, burger van 's-Hertogenbosch, voor de verkoop door hem aan Willem van het goed Te Beirct te Oerle.

Origineel

A. 's-Hertogenbosch, SA, archief van de Tafel van de Heilige Geest, reg. nr. 16a. Zwaar beschadigd door vocht, met tekstverlies.

Aantekening op de achterzijde: 1o door veertiende-eeuwse hand: Oerle.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Wouter, zoon van wijlen Nenne, schepen van 's-Hertogenbosch, restanten aan voor- en achterzijde op de zegelstaart, van bruine was. S2 afhangend bevestigd zegel van Thomas van Uden, schepen van 's-Hertogenbosch, beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 410-411, nr. 4, naar A.
Regest
Zie Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 410-411, nr. 4.
Ontstaan en samenhang
Onderhavige oorkonde is geschreven en geredigeerd door Daniel, de eerste stadsklerk van ’s-Hertogenbosch. Deze scriptor is werkzaam voor de stad Den Bosch van 1281 tot en met 1311, zie Van Synghel, ‘Actum in camera’, 41-42 en 272-273. Voor de inhoudelijke samenhang, zie Camps, ONB I-1, nrs. 504 en 505.
Datering

Voor de datering van de dertiende- en veertiende-eeuwse schepenoorkonden van 's-Hertogenbosch is Camps in het ONB uitgegaan van het gebruik van paasstijl door de stad Den Bosch, in navolging van de kanselarij van de hertog van Brabant. Een concreet bewijs voor paasstijl is de begin veertiende-eeuwse oorkonde d.d. 27 februari 1310 (zie Camps, ONB I-1, XXI). Het gebruik van de paasstijl is hier aangenomen.

Afbeelding 11295.01.14voorzijde
Afbeelding 21295.01.14achterzijde
Volledig scherm

Nosa Woltherus, filius quondam .. dicti Nenne, et Thomas de Vden, scabini in Buschoducis, notum facimus universis quod coram nobis Iohannes dictus Tolnere, noster conburgensis, Willelmum dictum Willeken de Rode, suum sororium, nostrum conburgensem, quitum et liberum clamavit a viginti quatuor libris Louaniensibus quas ipse Willelmus dicto Iohanni debuit, ut dicebant, pro hereditate sita in Ourle dicta wlgariter Te Beirct, vendita ipsi Willelmo ab eodem Iohanne, et recognovit ipse Iohannes sibi de dictis viginti quatuor libris Louaniensibus a dicto Willelmo esse plenarie satisfactum, presentium testimonio litterarum.

Datum anno Domini Mo CCo nonogesimo quarto, feria sexta post octavasb Epyphanie Dominic.

a
vergrote initiaal A.
b
hierna gaatje in perkament, mogelijk tekstverlies na oct. A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties