U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1291.05.01
1291 mei 1

Jan I, heer van Cuijk, schenkt voor de opvang van de armen in een gasthuis te Grave en de bouw van een altaar aldaar een jaarlijkse rente van twintig pond Leuvens uit zijn cijnzen en tienden te Grave alsmede een jaarlijkse rente van vijf pond van Wellen van Gennep, bestemt vijftien pond daarvan voor het opdragen van de dagelijkse H. Mis op het altaar en wijst de bediening toe aan Hendrik van Grave, zoon van Hubert, priester. Zolang de bouw van het gasthuis niet voltooid is, zal de mis in de parochiekerk te Grave opgedragen worden.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 771.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 16e-eeuwse hand: Die fundatie van die yerste misse in den gasthuse gefundeert.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan I, heer van Cuijk, beschadigd, van bruine was, met beschadigd tegenzegel CS1. – S2 uithangend bevestigd zegel van de gardiaan van de minderbroeders te ’s-Hertogenbosch, randschrift beschadigd, van witte was.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regesten

Essink, De archieven, 25, nr. 771. – Essink, Regesten, 2, nr. 1.

Ontstaan en samenhang

De schrijfhand van deze oorkonde is te identificeren als de hand van Daniel, de eerste stadsklerk van ’s-Hertogenbosch. In januari 1291 en oktober 1294 is hij eveneens actief voor de heer van Cuijk. Onderhavige oorkonde kan, samen met Van Synghel, DONB, nrs. 1291.10.01b en 1294.10.15 toegevoegd worden aan zijn productie. Deze scriptor is werkzaam voor de stad Den Bosch van 1281 tot en met 1311, zie Van Synghel, ‘Actum in camera’, 41-42 en 272-273. Voor het verzoek aan de bisschop van Luik om bevestiging van deze schenking, zie Van Synghel, DONB, nr. 1291.10.01b.

Afbeelding 11291.05.01voorzijde
Afbeelding 21291.05.01achterzijde
Volledig scherm

Universisa Christi fidelibus ad quorum noticiam presentes litteras contigerit pervenire.

Iohannes, dominus de Kuyc, salutem in Eo qui est omnium vera salus.

Cum omnia que in humanis actionibus committuntur transitoria sint et a vera salute peniter aliena preter ea tantummodo que ad cultum divini nominis et salutem animarum vera concipit caricas et disponit, nos ad laudem et honorem omnipotentis Dei, sancte et gloriose Virginis et matris Sue ac omnium sanctorum et electorum Eius hospitale in Grauia opido nostro pro refectione et solacio pauperum illuc confluentium et in eodem hospitali altare ad ampliandum in eodem loco divina officia disposuimus construendum et pro dotatione dicti hospitalis et dicti altaris in eo construendi viginti libras Louaniensis annui et perpetui redditus ex censibus nostris et decimis nostris quos et quas habemus in dicto loco de Grauia quolibet anno recipiendas in festo beati Martini hyemalis et habendas perpetue. Contulimus et per presentes conferimus et assignamus ad quod etiam hospitale seu ad quod altare quinque libre Louaniensis annuui et perpetui redditus a quodam Wellino de Ghenpe sunt collate, de quibus annuis et perpetuis redditibus antedictis nos quindecim libras Louaniensis anno quolibet ad dotem dicti altaris pro sustentatione presbiteri qui in eo divina celebrabit duximus assignandas, volentes quod in eodem altari quam cito fuerit consummatum a presbitero qui ad celebrandum in eo fuerit deputatus missa die qualibet cebretur,b ita tamen quod antequam ipsum altare consummari contingat, ipse presbiter cotidie missam celebret a festo Nativitatis beati Iohannis Baptiste proximo futuro ulterius in aliquo altari ecclesie parrochialis dicti loci quoadusque dictum hospitale competenter edificatum fuerit et dictum altare adeo extiterit consummatum ut in eo decenter divina valeant celebrari. Quod altare cum suis fructibus videlicet cum quindecim libris Louaniensibus annui et perpetui redditus quas in dotem et pro dote eiusdem de dictis redditibus assignavimus et assignamus dilecto nostro domino Henrico de Grauia, filio Huberti, presbitero, contulimus et per presentes conferimus pure et simpliciter propter Deum ab eodem quoad vixerit deserviendum.

In quorum memoriam sigillum nostrum una cum sigillo gardiani fratrum minorum in Buschoducis quod apponi rogavimus, presentibus litteris est appensum.

Actum in die beatorum Philippi et Iacobi apostolorumc anno Domini Mo CCo nonagesimo primod.

a
vergrote initiaal A.
b
aldus A, lees celebretur.
c
vanaf apostolorum tot sluitingsteken onder pliek A.
d
hierna sluitingsteken A.

Document acties