U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1277.03.17
1277 maart 17

Floris V, graaf van Holland, doet uitspraak in het geschil tussen abt en convent van Ter Doest enerzijds en Willem van Strijen anderzijds over het goed Heiligenberg, eertijds door Willems voorgangers aan de abdij geschonken, en bepaalt dat abt en convent in het ongestoorde genot van dat goed dienen te blijven en dat de abdij hiervoor aan Willem een rijpaard zal geven ter waarde van 70 pond Hollands of dat bedrag in geld.

Origineel

A. Brugge, Groot Seminarie, archief Ten Duinen-Ter Doest, charter nr. 1159.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 13e/14e-eeuwse handen: Florentius de Sancto Monte; Florentius, comes, de Sancto Monte domini Willelmi (deels op rasuur A) de Striene Sancto (deels op rasuur A) consopita; XV; determinatio Florentii, comitis, inter nos et dominum Willelmum de Strena et suscessores (aldus A) eius de Sancto Monte et pro pace reformanda dantes dextrarium LXXa librarum vel denarios. – 2o door 14e-eeuwse hand: De pace reformata inter nos et Willelmum de Strena et (bovengeschreven A) successores (bovengeschreven A) eius (bovengeschreven A) per Florentium, comitem Hollandie, pro dextrario LXX librarum vel valore; M CC LXXVI, dominica in Passione; de Sancto Monte. – 3o door 15e-eeuwse hand: P. XCII.

Bezegeling: [SD1] een afhangend bevestigd zegel, dat verloren is, van Floris V, graaf van Holland.

Uitgaven

a. Kruisheer, OHZ III, 895-896, nr. 1768, naar A. Zie verder aldaar.

Regesten

Zie Kruisheer, OHZ III, 895-896, nr. 1768.

Samenhang

Voor de in onderhavige oorkonde genoemde schenkingen, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1189.04(na 1177), 1243.04.10(na 1242.04.17), 1244.04.26 en 1248.12.05.

Ontstaan en tekstuitgave

Blijkens Kruisheer, OHZ III, 895-896, nr. 1768, en Burgers, De paleografie I, 78-84, is deze oorkonde geschreven en geredigeerd door een grafelijke kanselarijkracht, clericus meester Hendrik Allardszoon van Middelburg. Deze oorkonde is de naoorkonde van Van Synghel, DONB, nrs. 1243.04.10(na 1242.04.17) en 1244.04.26. De tekstdelen die aan deze oorkonden zijn ontleend, staan in een kleiner lettertype.

Datering

Het gebruik van paasstijl is aangenomen, zie Kruisheer, OHZ III, XII-XIII.

Afbeelding 11277.03.17voorzijde
Afbeelding 21277.03.17achterzijde
Volledig scherm

Florentiusa, comes Hollandie, universis presentes litteras inspecturis salutem et noscere veritatem.

Cum quedam materia questionis diutius perstiterit inter dominos ·· abbatem et conventum monasterii de Thosan ex una parte et Willelmum de Strine ex altera super quodam fundo qui Mons Sanctus appellatur et ceteris bonis et pertinentiis ad eundem iacentibus in episcopatu Leodiensi, que paterb dicti Willelmi et predecessores sui ac fratres dicti patris sui dicto monasterio in puram elemosinam contulerant, prout hoc in litteris super hiis confectis plenius vidimus contineri, iidem tandem abbas et conventus per monachos suos procuratores quos ad nos miserant, et dictus Willelmus de Strine ad reformandam pacem et cedandam dissentionem predictam utrmquec nostro dicto et ordinationi stare promiseruntd, et nos deliberati super eo dictum nostrum in dicto casu protulimus in hunc modum, videlicet quod dicti abbas et conventus ac ecclesia de Thosan predicta abhinc in perpetuum quiete et pacifice ab inquitationee prefati Willelmi et suorum successorum gaudere et frui debeant dicto fundo qui Mons Sanctus appellatur, et omnibus pertinentiis ad eundem, sicut in litteris patris dicti Willelmi, suorum fratrum ac sororum suarum plenius est expressum, et per hoc debet dicta ecclesia conferre dicto Willelmo dextrarium de septuaginta libris Hollandensium seu pro eo denarios supradictos. Et sic sopita est omnis questio habita inter ipsos in dicto casu.

In cuius rei testimonium presens scriptum sigillo nostro fecimus communiri.

Datum feria quarta post dominicam in Passione Domini, anno Domini M° CC° LXXmo sextof.

a
vergrote initiaal in de marge A.
b
hiervoor rasuur A.
c
aldus A, lees utrumque.
d
aantal letters op rasuur A.
e
aldus A, lees inquietatione.
f
hierna sluitingsteken A.

Document acties