U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1244.05.31(na 1244.05.00)
1244 mei (1-31)

Robert, bisschop van Luik, bekrachtigt de statuten van het kapittel van Kortessem, opgesteld door Daniel, deken, en meester Reinier, kanunnik van Tongeren, en bepaalt tevens dat bij de presentatie van de bedienaars van de kerken van Kortessem, Wintershoven, Kuttekoven, Son, Strijp en Nuenen, waarvan het kapittel het patronaatsrecht heeft, pastoors moeten worden aangesteld die de zielzorg verzorgen en resideren. Van de inkomsten van hun kerken ontvangen de pastoors minstens acht mark, de overige zijn voor het kapittel.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. 1244 juni 2, niet voorhanden, maar bekend uit Hasselt, RA, toegangsnr. 744, archief kapittel van Kortessem, inv. nr. 1, fol. 21r, vidimus door Jan, deken en aartsdiaken en het kapittel van Luik (zie Van Synghel, DONB, nr. 1244.06.02), gedeeltelijk, naar [A]. – C. 18e eeuw, Hasselt, RA, toegangsnr. 744, archief kapittel van Kortessem, inv. nr. 1, fol. 20r-v, onder de rubriek: Confirmatio, approbatio et ratificatio Roberti, episcopi Leodiensis, super statutis, ordinationibus et constitutionibus dominorum Danielis, decani, et magistri Reneri, canonicorum Tungrensium ecclesie, factis, mogelijk naar [A].

Uitgaven

a. Daris, Notices historiques, X, 179-180, nr. III, waarschijnlijk naar C. – b. Frenken, Memoriaal, 260, bijlage IB (gedeeltelijk) (naar a).

Regest

Niet voorhanden.

Samenhang

Voor de opstelling van de statuten door Daniel en Reinier in 1238 en de daaraan voorafgaande twee mandaten, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1238.04.01(na 1230.03.09), 1238.07.20(na 1238.04.01) en 1238.07.21. Voor de schenking aan het kapittel van Kortessem van de kerken van Kortessem, Wintershoven, Kuttekoven, Strijp, Son en Nuenen met het patronaatsrecht door Dirk III, heer van Altena, ca. 1225, alsmede de bevestiging hiervan door Koenraad, bisschop van Porto, zie Idem, nrs. vermoedelijkkortvóór 1226.09.30(na 1224.04.00) en 1226.09.30(na 1224.04.00). Voor de goedkeuring door Jan, deken, aartsdiaken en het kapittel van Luik, en de bevestiging door Gerard, aartsdiaken van Luik, zie Idem, nrs. 1244.06.02 en 1294.06.17.

Afbeelding 11244.05.31(na 1244.05.00)fol20r
Afbeelding 21244.05.31(na 1244.05.00)fol20v
Volledig scherm

Robertus, Dei gratia Leodiensis episcopus, dilectis filiis capitulo beati Petri in Corteschem salutem in Domino.

Ex insinuatione vestra intelleximus quod Daniel, decanus, et magister Renerus, canonici Tongrenses, de mandato bone memorie Iohannis, predecessoris nostri, collegium habendi et decanum caput videlicet collegii vobis potestatem et authoritatem concesserunt, ordinationem quandam canonicam et iustam circa vos et ecclesiam vestram facientes, secundum quod in litteris exinde confectis plenius continetur. Quam quidem ordinationem humiliter postulastis a nobis approbari et nostri authoritate confirmari. Nos igitur piis et iustis vestris petitionibus annuentes dictam ordinationem, sicut rationabiliter et sine pravitate ac preiudicio nostro et alieno facta est, ratam habemus et gratam et eam presenti authoritate confirmamus, hoc salvo quod in ecclesiis parochialibus de Corteschem, de Wintershoven, Cottekoven, Sonne, Striipe, Nunen, quarum ius patronatus vos canonice proponitis assecutos, ad presentationem vestram investiti instituantur qui curam animarum gerant et personaliter resideant et deserviant in eisdem, quibus etiam de earumdem ecclesiarum proventibus provideatur de beneficiis competentibus, videlicet ad valorem octo marcarum ad minus; residua proventuum earumdem ecclesiarum in communes usus vestros convertendo. Supradicti etiam investiti nobis, archidiacono et decano de nostris iuribus respondebunt.

Datum anno Domini 1244, mense maio.


Document acties