U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1244.06.02
1244 juni 2

Jan, deken, aartsdiaken en het kapittel van Sint-Lambert te Luik hechten hun goedkeuring aan de bekrachtiging door Robert, bisschop van Luik, van de statuten van het kapittel van Kortessem en de bepalingen inzake de kerken van Son, Strijp en Nuenen.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 18e eeuw, Hasselt, RA, toegangsnr. 744, archief kapittel van Kortessem, inv. nr. 1, fol. 21r, onder de rubriek: Littera confirmationis decani et capituli Leodiensis quoad approbationem et confirmationem reverendi patris Roberti, episcopi Leodiensis, factas super statu ecclesie Cortensensis, mogelijk naar [A].

Uitgave

a. Daris, Notices historiques, X, 180, nr. IV, waarschijnlijk naar B (onvolledig).

Regest

Niet voorhanden.

Samenhang

Voor de in de dispositio genoemde oorkonde van Robert, bisschop van Luik, zie Van Synghel, DONB, nr. 1244.05.31(na 1244.05.00). Voor de bevestiging door Gerard, aartsdiaken van Luik, zie Idem, nr. 1294.06.17.

Afbeelding 11244.06.02afschriftBfol.21r
Volledig scherm

Iohannes, decanus et archidiaconus, totumque capitulum maioris ecclesie in Leodio universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino.

Universitati vestre significamus quod nos factum venerabilis patris Roberti, Leodiensis episcopi, de statu Cortensensis ecclesie, secundum quod in litteris ipsius episcopi, que sic incipiunt: Robertus, Dei gratia Leodiensis episcopus, dilectis filiis capitulo sancti Petri etc., quarum data hoc est datum anno Domini 1244, mense maio, plenius continetur, ratum et gratum habemus et approbatum.

Datum anno Domini 1244, feria quinta post octavas Pentecostes.


Document acties