U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1235.12.24(na12341224)
1234 december 25 - 1235 december 24

Willem, heer van Horn, stemt in met de toezegging door zijn oom Dirk III, heer van Altena, aan Dirk V, graaf van Kleef, dat het kasteel van Altena zal open staan tegen al diens vijanden, behalve de graaf van Holland, en belooft dit blijvend in acht te nemen.

Origineel

[A]. Niet voorhanden. Zie verder Kruisheer, OHZ II, nr. 576.

Afschrift

Afschriften

B. 1333 maart 28-april 17, Den Haag, Nationaal Archief, archief graven van Holland, inv. nr. 290 (klein register Zuidholland), fol. 78r, nr. 430, naar [A]. – C. na 1336 september 21-waarschijnlijk vóór ca. 1340 maart, Ibidem, archief graven van Holland, inv. nr. 289 (groot register Zuidholland), fol. 60v, nr. 426, naar B. Zie verder Kruisheer, OHZ II, nr. 576.

Uitgave

a. Kruisheer, OHZ II, nr. 576, naar B en C.

Regesten

Korteweg, Rechtsbronnen Woudrichem, 5, nr. 8 (gedateerd 1235). – Burgers, zie Registers Hollandse Grafelijkheid (met afbeeldingen, geraadpleegd 30 november 2011).

Datering

Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Kruisheer, OHZ II, nr. 576.

Afbeelding 11235.12.24(na12341224)afschriftB
Afbeelding 21235.12.24(na12341224)afschriftC
Volledig scherm

Que geruntur in tempore, nea labantur inb lapsu temporis, litterarum testimonio solent perhennaric.

Noverint universi hoc scriptum intuentes quod ego Willelmus, dominus de Hoirne, secundum quod avunculus meus dilectus dominus Theodiricusd de Altena, cum Theodiricoe, comite Cleuensi, vel cum herede suo de concessione castri de Altena, bene concedere volo videlicet quod predictum castrum contra omnes inimicos suos, preter contraf comitem Hollandie, libere ad voluntatem suam aperire debet et quod in tempore suo quam post tempus suum prelibatam conditionem, si vixero, observare non dimitto.

Ut autem rata et inconvulsa permaneant, presentem cartam sigilli mei munimine dedi roboratam.

Datum anno Domini Mo CCo XXXo quinto.

a
non C.
b
bovengeschreven door schrijfhand B.
c
afkortingsteken voor per ontbreekt C.
d
Theodericus C.
e
Theoderico C.
f
ontbreekt C.

Document acties