U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1235.10.23
1235 oktober 23

Jan II, bisschop van Luik, draagt de deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik op om de inkomsten vast te stellen van de pastoors die de kerken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik bedienen en de zielzorg hebben, waarbij het overschot van deze inkomsten zal toevallen aan de residerende kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. 1236 maart 29-1237 april 18, niet voorhanden, maar bekend uit Van Synghel, DONB, nr. 1237.04.18(na 1236.03.28), insertie in een oorkonde van de deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, naar [A]. [C]. 1237 april 18-1238 april 3, niet voorhanden, maar bekend uit Van Synghel, DONB, nr. 1238.04.03(na 1237.04.17), insertie in een oorkonde van de deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, naar [A]. ‒ D. tweede helft 15de eeuw (na 1460), Luik, Bisschoppelijk Archief, inv. nr. B VIII 6 (cartularium van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik), fol. 6r, met het opschrift: Commissio Iohannis, episcopi Leodiensis, super defalcacione ecclesiarum ad collacionem decani et capituli ecclesie sancti Bartholomei pertinentium, facta Ottone, decano sancti Pauli Leodiensi, mogelijk naar [A]. ‒ E. tweede helft 15de eeuw (na 1460), Luik, Bisschoppelijk Archief, inv. nr. B VIII 6 (cartularium van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik), fol. 6v-7r, met het opschrift: Decanus sancti Pauli defalcat ecclesias ad presentacionem capituli nostri pertinentes, videlicet de Gestageropont, Meadrege, Halley, Villari le Bulhet et Linsen, Nalynnez et Brede etc., naar [B]. ‒ F. tweede helft 15de eeuw (na 1460), Luik, Bisschoppelijk Archief, inv. nr. B VIII 6 (cartularium van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik), fol. 7r-v, met het opschrift: Decanus sancti Pauli rescribit domino Iohanni, Leodiensi episcopo, qualiter executus sit mandatum suum super defalcacione ecclesiarum ad presentacionem capituli sancti Bartholomei pertinencium, naar [C].

Uitgave
a. Bijsterveld, ‘Dusela', 204-205, nr. 3A, naar D.
Regest
Zie Bijsterveld, ‘Dusela', 204, nr. 3A.
Samenhang
Voor de samenhang, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1237.04.18(na 1236.03.28) en 1238.04.03(na 1237.04.17).
Tekstuitgave
De onderstaande tekst is uitgegeven naar D, met de significante varianten van E en F in het notenapparaat.
Opname
Deze oorkonde is opgenomen in het DONB als supplementoorkonde van ONB I in samenhang met twee oorkonden van de deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, waar sprake is van het feodum van Duizel. Het onderhavige mandaat is in deze beide oorkonden geïnsereerd, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1237.04.18(na 1236.03.28) en 1238.04.03(na 1237.04.17).
Afbeelding 11235.10.23afschriftD
Volledig scherm

[I]ohannesa, Dei gratia Leodiensis episcopus, omnibus ad quos nosb littere presentes pervenerint eternam in Domino salutem.

Notum vobis esse volumus quod nos dilecto fideli nostro decano sancti Pauli in Leodio vices nostras ad ordinandum de ecclesiis ad donacionem ecclesie sancti Bartholomei in Leodio spectantibus commisimus ut ipse Deum pre oculis habens, competenti assignato beneficio sacerdotibus qui in eisdem ecclesiis ad presentacionem ecclesie predicte instituentur et habebunt curam animarum, residuum commitat auctoritate nostra in usus fratrum in iam dicta ecclesia personaliter Deo deservienciumc ad horas canonicas. Ita tamen quod proventus unius annid meliorise prelibatas ecclesias, prout magis viderit expedire, possit annectere decanatui cuius redditus sunt nimis tenues.f Et in eadem ecclesia sancti Bartholomei provideat auctoritate nostra de decano ibidem preficiendo, nisi capitulum infra festum beati Andree proximo venturum concorditer eligerit decanum.g Gratumh habentes et firmum quidquid memoratusi decanus sancti Pauli de premissis dixerit vel fecerit.

In cuius rei testimonium litteras presentes communimus appensione nostri sigillij.

Datumk in festol beati Severini, anno Domini millesimo CC XXXVo.

Redditusm litteras.

a
initiaal ontbreekt D.
b
aldus abusievelijk in D, ontbreekt in E en F.
c
de bovengeschreven door schrijfhand D.
d
aldus D, ontbreekt in E en F.
e
hierna inter in E en F.
f
ontbreekt vanaf et tot en met decanum in E.
g
ontbreekt vanaf et tot en met decanum in E.
h
aldus D, lees mogelijk ratum als in E.
i
dictus E.
j
sigilli nostri E.
k
hierna etc. in E, rest van de tekst ontbreekt tot het eind.
l
ontbreekt F.
m
aldus D, lees Reddite, ontbreekt in E en F.

Document acties