U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1236.09.15
1236 september 15
Grave

Folpert van de Lek komt met Hendrik, heer van Cuijk, overeen dat, indien een zoon geboren wordt uit het huwelijk van Folpert met Margareta, zuster van Hendrik, deze de helft van zijn goederen in Holland zal erven en zal houden van de heren van wie Folpert ze houdt. Indien er een dochter wordt geboren, dan zal zij die helft houden van Folperts oudste zoon. Tevens wijst hij aan Margareta uit diezelfde goederen een jaarlijkse lijfrente toe van honderd pond Hollands en belooft dat de door hem gestelde borgen te Utrecht in leisting zullen gaan ingeval een en ander niet binnen twee jaar en zes weken zal zijn nagekomen.

Origineel

[A]. Niet voorhanden, blijkens C bezegeld met zeven uithangend bevestigde zegels in witte was. Volgens Kruisheer vermeldde het toen nog voorhanden zijnde afschrift D acht zegels.

Afschriften

[B]. 1633 of kort daarna, niet voorhanden, maar bekend uit [D], verzameling afschriften van oorkonden betreffende de heerlijkheid Mierlo door Johan van Grevenbroek, heer van Mierlo. – C. 1 april 1654, 's-Hertogenbosch, BHIC, toegangsnr. 350, archief Philips en Rogier van Leefdael, inv. nr. 5, p. 239-240, authentiek afschrift door L. Rietraet, notaris, naar [A]. – [D]. 1886, niet aangetroffen, Ibidem, voorheen collectie Aanwinsten 1886, inv. nr. 15, fol. 2v, eenvoudig afschrift door C.C.N. Krom, naar [B].

Uitgave

a. Kruisheer, OHZ II, 181-182, nr. 581, naar C en [D].

Regest

Niet voorhanden.

Afbeelding 11236.09.15afschriftCpag.239
Afbeelding 21236.09.15afschriftCpag.240
Volledig scherm

Ego Wolper de Lecke notum esse cupio omnibus presentem paginam inspecturis quod ego cum domino Henrico de Kuc subrara forma conditionis conveni quod si ex sorore sua domina Margareta, quam in uxorem duxi, filium genuero, ipse dimidium omnium bonorum meorum quecumque in Hollandia habeo sive in allodio sive in foedob sive in pacto, iure hereditario habebit et a dominis a quibus ego eadem bona sive in foedoc sive in pacto teneo, ipse recipiet et tenebit. Si vero non filium sed filiam genuero, ipsa simili modo dimidium omnium bonorum que in Hollandia habeo sive in allodio sive in foedod sive in pacto, a filio meo primogenito in foedum recipiet et tenebit. Et domina Margareta, uxor mea, ex eisdem bonis centum libras Hollandensis monete in duario annuatim habebit et hoc per literas sigillatas domini comitis Hollandie et aliorum omnium dominorum a quibus dicta bona teneo, irrefragabiliter confirmabo. Ut autem hec conditio firma et stabilis perseveret, ego ipse hanc data fide et fideiussores subscripti quos super hoc dedi, promisimus infra dictum terminum duorum annorum et sex septimanarum totaliter adimplere, quod si forte infra dictum terminum predicta conditio non fuerit adimpleta, fideiussores omnes Traiectum intrabunt, inde non exituri donec per literas sigillatas omnium dominorum a quibus bona in Hollandia teneo, sufficienter prescripta conditio fuerit roborata. Sed quamprimum prescripta conditio per literas dominorum a quibus dicta bona teneo, sicut dictum est, fuerit confirmata, tunc fideiussores a fideiussione erunt aboluti.

Hii autem sunt fideiussores: Henricus, dominus de Vorne, Walterus de Harlem, Hugo de Naldeuic, Bartholomeus, frater eius, Theodoricus de Vassenare, Aleuinus de Roderisen, Siimon de Borc, quorum sigillis meo simul sigillo adhibito ad maiorem et pleniorem cautionem presentem paginam feci proinde consignari.

Actum gratiee millesimo ducentesimo XXXo sexto, decimo septimo kalendis octobris.

a
aldus C, lees sub hac.
b
aldus C, lees feodo.
c
aldus C, lees feodo.
d
aldus C, lees feodo.
e
aldus C, volgens Kruisheer heeft [D] de juiste lezing Graue.

Document acties