U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. vóór 1157.09.23(na 1156.12.24)
(waarschijnlijk kort vóór 1157)

De paus doet uitspraak in het geschil tussen Hendrik, tempelier, en Wierik, abt van Sint-Truiden, inzake de wijding van een gebedshuis voor de tempeliers en de bedienden op de Nieuwe Markt in de parochie van Aalburg en bepaalt dat de abt van Sint-Truiden al zijn rechten behoudt. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de dispositio van een oorkonde van Godfried, bisschop van Utrecht, zie Van Synghel, DONB, nr. 1157.09.23(na 1156.12.24), alwaar onderhavige uitspraak wordt vermeld: Et hȩc est diffinitio sedis apostolicȩ: ius abbatis et ȩcclesiȩ non imminuerit in decimis, in oblationibus, in visitationibus infirmorum, in sepulturis, preterea in omni iure prefatȩ ȩcclesiȩ. Quod si idem Heinricusa vel successor[es eius hanc d]iffinitionem infringere vel contradicere temp[t]averint, coll[a]to sibi ben[e]ficio absque retractatione iudicii eorum careat ecclesia. Caveat proinde persona de Alburch ne quis parrochianorum suorum a sua ȩcclesia ad illud transeat oratorium. Quod si fecerit, excommunicationi subiaceat.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Datering

Deze uitspraak wordt in 1157 bevestigd door Godfried, bisschop van Utrecht, zie Van Synghel, DONB, nr. 1157.09.23(na 1156.12.24). Deze oorkonde geldt als terminus ante quem. De terminus post quem is niet exact aan te geven, maar ligt mogelijk kort voor de bisschoppelijke oorkonde uit 1157.

Afbeelding 11157.09.23(na 1157.00.00)voorzijde
Volledig scherm

a
vanaf hier tot en met beneficio beschadigd door scheur in perkament A.
b
vanaf hier tot en met beneficio beschadigd door scheur in perkament A.

Document acties